Noria

Organisasjonen Noria står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Noria.

Innsamlingskontrollen mottar stadig vekk klager på Noria og organisasjonens innsamlingsprosjekter. Vi har kontaktet organisasjonen og bedt om opplysninger om virksomheten som utøves, formålet og økonomi. Vi vurderer opplysningene vi har mottatt som mangelfulle. Organisasjonen betegner seg selv som en paraplyorganisasjon, uten at det er nærmere opplyst hvilke prosjekter som ligger under Norias paraply.

Vi har foreløpig registrert følgende innsamlingsprosjekter som benytter Norias organisasjonsnummer: 
Norwegian Childcare / Childcare Norge
Håp for Kenya
Et Gateliv
Prosperity and growth for all / PAGFALL

Vegar Johansen, styreleder i Noria, stod bak Foreningen Direkte Bistand, som er oppført på Innsamlingskontrollens OBS-liste. Foreningen Direkte Bistand ble slettet fra Brønnøysundregisteret 20.12.2018. Vegar Johansen stod også bak OBS-organisasjonen Childcare Norge (org.nr.995 435 861). Childcare Norge er slettet fra Brønnøysundregisteret pr. 13.10.2017.

Ut fra en samlet vurdering finner vi grunn til å advare mot Noria.