Norwegian Childcare / Childcare Norge

Organisasjonen Norwegian Childcare / Childcare Norge står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Norwegian Childcare / Childcare Norge.

Childcare har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen.  Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Childcare tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.


Organisasjonen ble ført opp på OBS-listen i mars 2014.

Innsamlingskontrollen sendte en påminnelse om oppføringen i januar 2016 som forble ubesvart. Ifølge Brønnøysund-registeret ble Childcare Norge slettet 13.10.2017. Innsamlingskontrollen kan dokumentere at det fortsatt samles inn under navnet ChildCare, i regi av Noria.


Presseomtale: 

Bistandsaktuelt

Glåmdalen

Glåmdalen

Aftenposten

Stiftelsen Soria Moria