God sommer!

Vi tar ferie fra 06.07 – 26.07 og vil kun være sporadisk tilgjengelige.
Send derfor din henvendelse til post@innsamlingskontrollen.no
Vi vil svare så fort vi har anledning.
Pressehenvendelser: 46906306

NB: Ny e-post for årlig rapportering/dokumentasjon er:
rapport@innsamlingskontrollen.no


Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Les mer.