Regnskapsressurser

Aktivitetsregnskap for begynnere

Kommer

NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Lenke til regnskapsstandarden