For givere

Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå.
Innsamlingskontrollen gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.
Bruk hodet og hjertet når du gir!


Godkjent-listen

Dette er listen over organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Når en organisasjon blir godkjent forplikter den seg til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling, og underlegge seg ekstern kontroll.

Se hvilke organisasjoner det er trygt å gi til.

Innsamlingskontrollen forlanger at alle godkjente organisasjoner fører regnskap etter standarden “God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”. Denne regnskapsformen gjør det lettere å se hvor pengene kommer fra og hvor de går, enn i et ordinært resultatregnskap.

Innsamlingsprosent

Godkjente organisasjoner er pålagt å opprettholde en innsamlingsprosent på 65% i gjennomsnitt over 5 år. Innsamling må dermed føres brutto i regnskapet. Samtidig må alle kostnadene til innsamling føres på en egen linje i regnskapet. Ved å dele kostnadene på brutto innsamling kommer man frem til innsamlingsprosenten.

Det er viktig å bemerke at det ikke alltid er slik at organisasjoner med høy innsamlingsprosent automatisk er “bedre” enn de med lavere – så lenge den er over 65%. Noen organisasjoner har feks. betydelige tilskudd, som gjør at de slipper litt “billigere” unna enn de uten. Man har også de organisasjonene som har basert sin virksomhet på regulær forretningsdrift, som salg av tjenester, varer, utleie av eiendom eller investeringer i finansmarkedet. De som er mer avhengige av innsamling for å oppnå formålet, vil ofte, naturlig nok, ha høyere kostnader til innsamling. Innsamlingsprosent kan også variere fra år til år. Feks. kan en organisasjon investere betydelige summer på å rekruttere fastgivere i en periode. Dette vil gi utslag i lavere innsamlingsprosent det året, men prosenten vil bedre seg i de påfølgende årene, da kostnaden allerede er påløpt, men fastgiverne gir stabile gaveinntekter uten særlige kostnader videre.

Som giver er det aller viktigste å gi til den organisasjonen hvis formål står ditt hjerte nærmest.

Administrasjon

Administrasjon er et stadig tilbakevendende tema når det kommer til veldedige organisasjoner.

En feilaktig oppfatning er at all lønn som betales ut er administrasjon. Slik er det ikke. Administrasjon er i standarden “NRS(f) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner” definert som “de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, blant annet planlegging, styring og evaluering av organisasjonens aktiviteter. De kostnader som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter, og som heller ikke lar seg fordele på aktiviteter på en tilstrekkelig pålitelig måte, klassifiseres som administrasjonskostnader.”

Dette er altså planlegging og evaluering og prosjekter, samt regnskap, revisjon og andre kontrolltiltak. Dette er tvingende nødvendig dersom en organisasjon skal kunne påberope seg noe som helst av effekt.

En ansatt som jobber 100% med administrative aktiviteter, f.eks regnskap, vil få all lønn bokført som en administrasjonskostnad. Et annet eksempel, dersom daglig leder i en organisasjon jobber 50% med formålsaktiviteter, 30% med administrasjon og 20% med innsamling, vil dennes lønn fordeles prosentvis over de ulike postene i regnskapet: formålskostnad, administrasjonskostnad og innsamlingskostnad.

Det er dermed ikke et mål i seg selv at administrasjon skal være lavest mulig. Administrasjon er et viktig element som hjelper organisasjonen med å oppnå formålet. Samtidig kan selvfølgelig utgiftene til administrasjon bli for høye. Men for å kunne vurdere dette må man ta både en kvalitativ og kvantitativ analyse av organisasjonen. Komplekse formålsaktiviteter krever gjerne mer kontroll, som igjen fører til høyere administrasjonsutgifter. Dersom organisasjonen jobber i risikosoner, vil dette også gjerne kreve mer administrasjon for å sørge for at pengene går til formålet og ikke forsvinner bort i korrupsjon og ineffektivitet.

Se også:

Er administrasjon penger ned i sluket?

Nøkkeltall


Håndtering av useriøse innsamlere

Her finner du råd om hva du kan gjøre i ulike situasjoner som kan oppstå med useriøse innsamlere. 

Les mer


Tips oss om useriøse innsamlere!

Her kan du tipse Innsamlingskontrollen om mulige useriøse innsamlingsaktører.

Tips oss her