Etiske retningslinjer for innsamling i Norge

De etiske retningslinjene for innsamling i Norge er laget i samarbeid med Norges Fundraising Norge (tidl. Norges Innsamlingsråd).

Retningslinjene er basert på fem hovedpunkter:

 1. Ærlighet
  • Fundraiserne skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes
 2. Respekt
  • Fundraiserne skal opptre med respekt for givere, mottakere og i henhold til formålet.
 3. Integritet
  • Fundraiserne skal være åpne om alle faktiske og/eller mulige interessekonflikter av personlig eller økonomisk art.
 4. Forståelse for giverens situasjon
  • Fundraiserne skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge.
 5. Åpenhet
  • Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne. Fundraiserne må være åpne om alle forhold om økonomi og det organisatoriske/styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om.
  • Av regnskaper og rapporter som avgis skal det fremgå hvilket arbeid som utføres, måten de innsamlede midlene blir forvaltet og brukt, og opplysninger om øvrige inntekter og kostnader. Informasjonen skal presenteres på en nøyaktig og forståelig måte.

Last ned de etiske retningslinjene som dokument (pdf)
Utdypende eksempler