Håp for Kenya

Organisasjonen Håp for Kenya står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Håp for Kenya.

Håp for Kenya har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Håp for Kenya tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Innsamlingskontrollen har også mottatt en rekke klager på de innsamlingsmetoder som benyttes. Det opplyses også om at Håp for Kenya har påstått å være godkjent av Innsamlingskontrollen, hvilket den aldri har vært.


Håp for Kenya ble ført opp på OBS-listen i juni 2015.

Innsamlingskontrollen sendte en påminnelse om oppføringen i januar 2016 og august 2018. Organisasjonen har ikke besvart disse påminnelsene. Organisasjonen ble slettet fra Brønnøysund i oktober 2017, men Innsamlingskontrollen har registrert at det fortsatt samles inn under navnet Håp for Kenya. På fakturaene som sendes ut er organisasjonsnummeret til Noria oppgitt.


Presseomtale:

VG

Bistandsaktuelt

E24

Fædrelandsvennen

Romsdals Budstikke

Fremover

Lofotposten

Altaposten

Nordlys