Prosperity and growth for all / PAGFALL

Organisasjonen Prosperity and growth for all / PAGFALL står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Prosperity and growth for all / PAGFALL.

Har du vært i kontakt med Prosperity and growth for all / PAGFALL? Vil du i den sammenheng være interessert i å svare på noen spørsmål?
Ta vår undersøkelse her>>

Bakgrunn for oppføringen:

Prosperity and growth for all / PAGFALL er et innsamlingsprosjekt under Noria.