Prosperity and growth for all / PAGFALL

Organisasjonen Prosperity and growth for all / PAGFALL står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Prosperity and growth for all / PAGFALL.

Prosperity and growth for all / PAGFALL er et innsamlingsprosjekt under Noria