Rapport fra styret

Rapport fra styret skal inneholde følgende punkt: 

  • Informasjon om organisasjonens daglige drift, samt eventuelle avdelinger og utenlands-aktiviteter.
  • Rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten bla. hva mener man å ha oppnådd i løpet av det siste driftsåret og opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter dersom dette er aktuelt.
  •  Uttalelse om organisasjonens planer for fremtiden og grunnlaget for videre drift. 
  •  Relevante opplysninger om arbeidsmiljø?
  •  Faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten.

Redegjørelsen skal være gjennomgått av revisor i hht. kravene til revisors arbeid i revisjonsstandarden ISA 720 (Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon»).