Et gateliv

Organisasjonen Et gateliv står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Et gateliv.

Et gateliv er et innsamlingsprosjekt under Noria.