Et gateliv

Organisasjonen Et gateliv står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Et gateliv.

Har du vært i kontakt med Et gateliv? Vil du i den sammenheng være interessert i å svare på noen spørsmål?
Ta vår undersøkelse her>>

Bakgrunn for oppføringen:

Et gateliv er et innsamlingsprosjekt under Noria.