Ansatte og styret

Per Kristian Haugen

Daglig leder

Per Kristian Haugen

Per Kristian ble først ansatt som økonomiansvarlig i juli 2017, og har vært daglig leder for Innsamlingskontrollen siden 1. august 2019. Han har en mastergrad i Politisk Økonomi fra Handelshøyskolen BI med fokus på Bistand og Vekst, samt bachelorgrad Entreprenørskap og Nettverksøkonomi fra Universitetet i Agder og Bachelor i Business Administration fra Pacific Lutheran University. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i Nordea i flere år.

Trond Løkke

Kommunikasjons- og administrasjonsansvarlig
Trond har jobbet i Innsamlingskontrollen siden april 2018. Han har bachelor i Medier og kommunikasjon og Master i Journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Trond har erfaring bl.a fra webdesign, tekstarbeid, foto og video.

Styret

Styre er Innsamlingskontrollen i Norges øverste organ, og treffer de vedtak som ikke er lagt til årsmøtet.

Styret skal ha syv medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer skal være personer som hverken direkte eller indirekte har tilknytning til innsamlingsvirksomhet. Den Norske Advokatforening og Den Norske Revisorforening har rett til å oppnevnte ett medlem hver med personlig vara. De resterende 5 velges av årsmøtet.

Styret i Innsamlingskontrollen


Oddbjørn Lager Nesje
Styrets leder
Oddbjørn Lager Nesje er leder for samfunnskontakt i Redningsselskapet.
oddbjorn.nesje@redningsselskapet.no


Jan Egil Aase

Vara
janegilaase@gmail.com


Ragnhild Toyomasu
Styremedlem
Ragnhild Toyomasu er markedssjef i Kirkens Nødhjelp
Ragnhild.Toyomasu@nca.no


Anne Brude
Vara
Anne Brude er Global Account Manager i kommuniksjonsbyrået Mindshare.
anne.brude@mindshareworld.com


Svein-Arne Martinsen
Styremedlem
Svein-Arne Martinsen er statsautorisert revisor og partner i Flattum & Co. Martinsen er oppnevnt av Den Norske Revisorforening til Innsamlingskontrollens styre.
sam@flattum.no


Odd Lasse Birkeland
Vara
Odd Lasse Birkeland er oppnevnt av Den Norske Revisorforening til Innsamlingskontrollens styre.
lasse.birkeland@bdo.no


Wilhelm Klose
Styremedlem
Wilhelm Klose er partner i advokatfirmaet Klose ANS. Klose er oppnevnt av Den Norske Advokatforening til Innsamlingskontrollens styre.
wk@klose.no


Niels-Christian Holm
Vara
Niels-Christian Holm er oppnevnt av Den Norske Advokatforening til Innsamlingskontrollens styre.
nch@bergmannlaw.no


Bjørn Hagen
Styremedlem
bjornhagen@yahoo.comVara


Knut F. Blütecher
Styremedlem
Knut F. Blütecher er markedssjef i Norges Blindeforbund.
kfb@blindeforbundet.no


Nina Elisabeth Larsen
Vara
Nina Elisabeth Larsen er markedssjef i Norges Røde Kors


Ellen Lome
Styremedlem
Ellen Lome er seniorrådgiver i Succedo
eklome@hotmail.comVara