Ansatte og styret

Per Kristian Haugen

Daglig leder

Per Kristian Haugen

Per Kristian ble først ansatt som økonomiansvarlig i juli 2017, og har vært daglig leder for Innsamlingskontrollen siden 1. august 2019. Han har en mastergrad i Politisk Økonomi fra Handelshøyskolen BI med fokus på Bistand og Vekst, samt bachelorgrad Entreprenørskap og Nettverksøkonomi fra Universitetet i Agder og Bachelor i Business Administration fra Pacific Lutheran University. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i Nordea i flere år.

Trond Løkke

Kommunikasjon- og administrasjonsansvarlig
Trond har jobbet i Innsamlingskontrollen siden april 2018. Han har bachelorgrad i Medier og kommunikasjon og Mastergrad i Journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Trond har erfaring bl.a fra webdesign, tekstarbeid, foto og video.

Styret

Styret er Innsamlingskontrollen i Norges øverste organ, og treffer de vedtak som ikke er lagt til årsmøtet.

Styret skal ha syv medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer skal være personer som hverken direkte eller indirekte har tilknytning til innsamlingsvirksomhet. Den Norske Advokatforening og Den Norske Revisorforening har rett til å oppnevnte ett medlem hver med personlig vara. De resterende 5 velges av årsmøtet.

Styret i Innsamlingskontrollen


Ragnhild Toyomasu
Styrets leder
Ragnhild Toyomasu er markedssjef i Kirkens Nødhjelp.
Ragnhild.Toyomasu@nca.no


Jimmy Vika
Vara
Jimmy er daglig leder i Spectre AS og tidligere daglig leder av Right to play Norge.
jimmy@spectre.no


Nina Elisabeth Larsen
Styremedlem
Nina Elisabeth Larsen er Aksjonsleder TV-aksjonen NRK.
Nina@tvaksjonen.no


Ellen Døvle Kalland
Vara
Ellen Døvle Kalland er strategisk rådgiver i Kreftforeningen.
Ellen.dovle.kalland@kreftforeningen.no


Kristin Hagland
Styremedlem
Kristin Hagland er statsautorisert revisor. Hagland er oppnevnt av Den Norske Revisorforening til Innsamlingskontrollens styre.
kristin@haglands.netWilhelm Klose
Styremedlem
Wilhelm Klose er partner i advokatfirmaet Klose ANS. Klose er oppnevnt av Den Norske Advokatforening til Innsamlingskontrollens styre.
wk@klose.no


Niels-Christian Holm
Vara
Niels-Christian Holm er oppnevnt av Den Norske Advokatforening til Innsamlingskontrollens styre.
nch.adv@gmail.com


Bjørn Hagen
Styremedlem
bjornhagen@yahoo.com


Ine Hagen
Vara
inehagen@hotmail.com


Tim Enebakk
Styremedlem
Tim Enebak er økonomi- og administrasjonssjef i WWF.
tenebakk@wwf.no


Adelheid Sæther
Vara
Adelheid Sæther er innsamlingsleder i Frelsesarmeen.
Adelheid.saether@frelsesarmeen.no


Jørgen Hvalby
Styremedlem
Jørgen Hvalby er seniorrådgiver i Politidirektoratet.
jorgen@hsbc.no


Jonas Ravn
Vara
Jonas Ravn er Program Risk Manager i Nordea
Jonas.ravn@nordea.no