Reservasjon mot kontakt

Dersom du ikke ønsker henvendelser fra ideelle organisasjoner, kan du reservere deg mot dette i Brønnøysundregisteret. Du må logge deg inn med BankID. Reservasjon mot markedsføring fra ideelle organisasjoner er en egen rubrikk du må huke av, under de to rubrikkene for adressert markedsføring gjennom telefon, mobiltelefon og post. Du kan legge til inntil ti av husstandens telefonnummer.

Se også: Råd til håndtering av useriøse innsamlere

“De som driver markedsføring skal oppdatere sine lister mot Reservasjonsregisteret minst én gang i måneden. Det kan derfor ta opp til én måned før din reservasjon blir virksom. Hvis du blir kontaktet i strid med din reservasjon, kan du klage til Forbrukertilsynet. Reservasjonen vil ikke forhindre markeds- og opinionsundersøkelser, da dette ikke er å regne som direkte markedsføring. Reservasjonen gjelder heller ikke for henvendelser fra næringsdrivende du har et eksisterende kundeforhold til – for eksempel bank, forsikring, bokklubb m.m.” (Brreg.no)

Det samme gjelder for ideelle organisasjoner. Dersom du er reservert mot kontakt, men velger å gi fast eller flere ganger til en ideell organisasjon, regnes dette som et kundeforhold. Foreningen har dermed anledning til å kontakte deg i en tid etter dette. Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet av denne, kan du reservere deg direkte hos organisasjonen.

I tillegg til Brønnøysundregisteret er det flere leverandører av personopplysninger som du også kan reservere deg hos. Det gjør du enten ved å logge deg inn med BankID eller kontakte tilbyderen.

Innsamlingskontrollen har ikke en full oversikt over aktører som selger ringelister o.l, men nedenfor finner du et utvalg av de vi har klart å oppdrive:

Bisnode

Data Factory

Byndle

Iper Direkte AS

Markedsdata.no