Bruk av Innsamlingskontrollens Godkjent-stempel

En godkjenning medfører både rett og plikt til å bruke Innsamlingskontrollens Godkjent-stempel i alle trykte og digitale flater, samt annen profilering og kommunikasjon med givere.

Fra og med 1. juli 2019 ønsker vi at organisasjonene utelukkende bruker det såkalte Godkjent-stempelet.
Dette består av Innsamlingskontrollens logo, med ordet “Godkjent” under. Denne fins i tre varianter: Farger, svart og hvit.

Varianter av Innsamlingskontrollens godkjent-stempel, henholdsvis rød med svart tekst, helhvit og helsvart.
Varianter av Innsamlingskontrollens Godkjent-stempel

Bruk av Innsamlingskontrollens Godkjent-stempel viser at organisasjonen:

 • Er åpen om organisatoriske og regnskapsmessige forhold
 • Tilfredstiller strenge krav til regnskapsføring
 • Er underlagt ekstern kontroll
 • Bidrar til å skille seriøse organisasjoner fra de useriøse.

IK-logo hvor?

Innsamlingskontrollens godkjent-stempel skal brukes i all (markeds)kommunikasjon.

 • Nettside
 • Sosiale medier (feks. facebook “cover art” og innsamlingsaksjoner)
 • Annonser, papir og nett
 • TV-reklame og informasjonsfilmer der organisasjonen presenteres
 • Innsamlingsbøsser og id-kort
 • Medlemsblad og nyhetsbrev
 • Faktura/giro
 • Årsrapport