Prosperity

Organisasjonen Prosperity står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til properity.

Prosperity er et innsamlingsprosjekt under Noria. Angivelig samles det inn til et barnehjem i Kenya.