Godkjente organisasjoner

Listen viser organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Når en organisasjon blir godkjent, underlegger den seg vår kontroll med forpliktelser til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling mm.

Det stilles videre vilkår for godkjenning at minimum 65% av innsamlede midler må være tilgjengelig for øvrig drift, ikke innsamlingLes mer.

Godkjent-listen består i dag av 196 små og store organisasjoner.

Formålssøk
Dersom du ønsker å finne en organisasjon som jobber mot et spesifikt formål, kan du søke på det, f.eks “Helse”, “Barn”, “Utdanning” osv.

Se sammenstilling av regnskaptall for 2021 her