Godkjente organisasjoner

Listen viser organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Når en organisasjon blir godkjent forplikter den seg til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling, og underlegge seg ekstern kontroll.

Det stilles videre vilkår for godkjenning at minimum 65% av innsamlede midler må være tilgjengelig for øvrig drift, ikke innsamlingLes mer.

Godkjent-listen består i dag av 189 små og store organisasjoner.

Se sammenstilling av regnskaptall for 2020 her

Organisasjon Organisasjonsnummer Poststed
{{name}} {{org_number}} {{postal_township}}