Innsamlingskontrollens regnskap, års- og revisjonsberetninger