Innsamlingskontrollens API

Innsamlingskontrollen har en API som gir oversikt over hvilke organisasjoner som til en hver tid er å finne på Godkjent- eller OBS-listen.

Send oss en e-post for å få tilgang