Tilskudd

Tilskudd er forskjellig fra en gave ved at organisasjonen som oftest må oppfylle visse betingelser før de har juridisk rett på pengene. De vanligste tilskuddene kommer fra statlige organer, eller fra andre organisasjoner. Ofte kalles dette «øremerkede midler».
Tippemidler,  prosjektmidler og overførsler fra moder/søsterorganisasjoner eller NORAD er eksempler på tilskudd.

Eksempler på betingelser:
– Minst ha et visst antall medlemmer.
– Drive sine prosjekter på en spesifisert måte, og med begrensede administrasjonskostnader
– At pengene benyttes til å investere/bygge/gjennomføre et prosjekt.

Tilskudd man ikke benytter i løpet av regnskapsåret skal føres som Gjeld i balansen.

Ta meg til “Innsamlede midler” 

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap