Innsamlede midler, gaver etc:

Dette er inntektene fra personer, stiftelser, arv eller selskap som ønsker å fremme den ideelle organisasjonens formål. Gaver kan komme i form av penger, produkter, gratis leie, tjenester og liknende.

Om innsamling skjer via en tredjepart, for eksempel et selskap som driver innsamling på gata eller per telefon skal inntekter og kostnader oppgis brutto. Om selskapet som driver innsamlingen tar 50% av de innsamlede midlene skal man rapportere 100% av inntektene i regnskapet, og «selskapets» 50% som en innsamlingskostnad.

Ta meg til “Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter”

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap