Medlemsinntekter

Medlemsinntekter er annerledes enn en ren pengegave ved at organisasjonen som oftest forplikter seg til å gi en motytelse. Motytelsen kan bestå av at medlemmene har krav på visse tjenester, produkter/fordeler eller tilgang til arrangement o.l.

Faste givere som bare mottar f.eks nyhetsbrev eller liknende må gjerne omtales som «medlemmer», men bidrag fra disse skal (kan) regnskapsmessig behandles som innsamlede midler/gaver.

Det kan være en glidende overgang mellom medlemmer og faste givere (også ofte kalt støttemedlemmer). Her må organisasjonen selv vurdere hvor grensen går. Samtidig er det viktig at kostnadene tilknyttet aktiviteten følger samme mønster som inntektene.

Klassifisering av inntekt bestemmer hvordan utgiften klassifiseres:
Om en inntekt klassifiseres som en medlemsinntekt, så må kostnader tilknyttet denne klassifiseres som «(Annen) Kostnader til anskaffelse av midler». Om man isteden klassifiserer en inntekt som innsamling/gaver, så skal kostnader tilknyttet aktiviteten klassifiseres som «Kostnad til innsamling».

Ta meg til “Tilskudd”

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap