Kostnader til organisasjonens formål:

For å gi et så korrekt bilde som mulig av organisasjonens bruk av penger i hemhold til organisasjonens formål, kan denne posten fordeles ut på flere linjer om det er hensiktsmessig.

Disse linjene fordeler seg i hovedsak på to punkter hentet fra standarden:

– Gaver, tilskudd, bevilgning til oppfyllelse av formål:
Dette er rene overførsler av penger til en annen organisasjon/person, enten i form av gaver, tilskudd eller som en ren bevilgning til å oppfylle formålet.

– Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet.
Aktiviteter som oppfyller formålet og som administreres, lønnes og utføres av organisasjonen selv. Siden formålet til ulike organisasjonene variere svært mye, så vil også disse aktivitetene være forskjellige fra organisasjon til organisasjon.

Ta meg til “Administrasjonskostnad”

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap