Administrasjonskostnad

Administrasjonskostnader er alle kostnader man ikke kan henføre direkte til en annen aktivitet. Et annet «beskrivende» navn kan være «driftskostnader». Det er alle de kostnader man pådrar seg i forbindelse med drift av en organisasjon som ikke er direkte knyttet til «Innsamling», «Formål» eller «Anskaffelse av andre midler».

Noen betrakter administrasjonskostnad som en form for «svinn» ved at dette er kostnader som ikke direkte kan knyttes til formål/aktivitet. Dog har denne posten noen helt avgjørende funksjoner man absolutt har behov for å kunne drive god ideell virksomhet.

Eksempler på administrasjonskostnad kan være:
– Generell ledelse.
– Planlegging og evaluering av formålsrettet arbeid.
– Planlegging og evaluering av innsamlingsarbeid.
– Regnskapsføring, revisjon og annen kontroll.
– HR-arbeid, herunder utbetaling av lønn.
– Finanskostnader som ikke kan direkte henføres til en bestemt aktivitet.

Det er umulig å anslå på hvilket nivå en administrasjonsprosenten bør være i en organisasjon, da behovet for administrativt arbeid kan variere mye bl.a. ut fra ulikhetene i de aktiviteter som drives.
Å sammenligne administrasjonsprosent organisasjoner i mellom er ikke et hensiktmessig mål effektivitet, uten å se på forskjeller i hva organisasjonene driver av konkrete aktiviteter.

Ta meg til “Finanskostnad”

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap