Kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til anskaffelse av midler deles inn i to hovedkategorier: Innsamling og «andre». Bakgrunnen for dette er å gi giveren så mye informasjon som mulig om hvordan innsamlingen foregår, og hvordan disse pengene brukes.

– Kostnader til innsamling av midler
Kostnad til innsamling av midler skal inneholde alle kostnader direkte knyttet til innsamling. I tillegg skal den andelen av felleskostnadene som kan knyttes til innsamlingsarbeidet fordeles hit.

Det viktigste å merke seg er at både inntekt og kostnad skal føres brutto.

Det gjelder også om innsamling skjer via en tredjepart. Selv om pengene skal alle pengene som kommer inn via denne parten føres i sin helhet, og alle kostnader knyttet til innsamlingen, inkludert eventuell provisjon/kostnad til tredjepart føres som «kostnad til innsamling».

– Andre kostnader til anskaffelse av midler
Dette er kostnader knyttet til salg av varer og tjenester, eller annen ordinær forretningsdrift.

Eksempler kan være:

– Vare- og driftskostnader ved kiosk- og kafedrift
– Kostnader knyttet til utleie av lokaler, lotteri, oppfyllelse av sponsoravtaler mv.
– Kostnader knyttet til taksering og salg av gjenstander mottatt som arv og gave
– Eventuelle skattekostnader

Ta meg til “Kostnader til organisasjonens formål”

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap