Finanskostnad

Finanskostnad er alle finanskostnader som ikke direkte kan føres på en (annen) aktivitet.

I utregning av administrasjonsprosent regnes denne posten som en del av administrasjonskostnadene.

Tilbake til “Aktivitetsregnskap for nybegynnere”

Tilbake til oppstillingsplanen
Begrepsoversikt – aktivitetsregnskap