Zuccarellostiftelsen

Vår ambisjon er ganske enkel: Vi vil hjelpe barn og unge i Norge så de kan få anledning til å drive med den idretten de brenner for.

Ingen barn og unge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen. Idrett og aktivitet skal være for alle!

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 819
Andre inntekter 366
Sum anskaffede midler 1 185
Kostnader innsamling av midler 168
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 667
Administrasjonskostnader 99
Finanskostnader 2
Sum forbrukte midler 936
Aktivitetsresultat 249
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 918
Sum eiendeler 918
Formålskapital 863
Gjeld 55
Sum formålskapital og gjeld 918
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 79,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.