Young Future – Healthcare And Education

Young Future – Healthcare and Education har fokus på å hjelpe underpriviligerte barn med blant annet mat, klær, medisiner, operasjoner og skolegang, uavhengig av barnets rase og religion. Young Future er en non-profit, ikke-statlig organisasjon som ble etablert i 2007 i Cebu City på Filippinene. I November 2012 åpnet vi vårt første barnehjem House of Dreams som vi er veldig stolte av.

Les mer

Våre prosjekter:

House of Dreams: Dette er ikke en institusjon, men et hjem hvor underpriviligerte barn fra slummen vokser opp. Her ser de en framtid i et miljø hvor de er blant mennesker som tar vare på dem.

Young Smile: Ansiktsmisdannelse som følge av hareskår og åpen gane kan lett rettes opp gjennom en billig medisinsk operasjon. Young Life er ansvarlig for at slike operasjoner blir foretatt. Her samarbeider vi tett med den amerikanske organisasjonen Smile Train.         

Utdannelse: Vi sørger for at barna får god utdannelse som igjen bekjemper fattigdom og korrupsjon.  

Medisinske bidrag: Vi bidrar til at barna får den medisinske hjelpen de trenger og følger dem gjennom hele behandlingsprosessen.

Vår visjon:
Vår visjon er å hjelpe så mange barn som mulig til å få en bedre og tryggere hverdag.
Vi vil gi barna utdannelse, oppfylle deres ønsker og drømmer, og la dem få et fullverdig liv.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 2 1 400 1
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 459 1 264 1 580
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 461 2 664 1 581
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 356 1 379 1 282
Administrasjonskostnader 8 40 2
Finanskostnader 4 2 0
Sum forbrukte midler 1 368 1 421 1 284
Aktivitetsresultat 93 1 243 297
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 275 209 337
Sum eiendeler 275 209 337
Formålskapital 275 182 337
Gjeld 0 28 0
Sum formålskapital og gjeld 275 210 337
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.