Young Future - Healthcare And Education

Young Future – Healthcare and Education har fokus på å hjelpe underpriviligerte barn med blant annet mat, klær, medisiner, operasjoner og skolegang, uavhengig av barnets rase og religion. Young Future er en non-profit, ikke-statlig organisasjon som ble etablert i 2007 i Cebu City på Filippinene. I November 2012 åpnet vi vårt første barnehjem House of Dreams som vi er veldig stolte av.

Les mer

Våre prosjekter:
House of Dreams: Dette er ikke en institusjon, men et hjem hvor underpriviligerte barn fra slummen vokser opp. Her ser de en framtid i et miljø hvor de er blant mennesker som tar vare på dem.
Young Smile: Ansiktsmisdannelse som følge av hareskår og åpen gane kan lett rettes opp gjennom en billig medisinsk operasjon. Young Life er ansvarlig for at slike operasjoner blir foretatt. Her samarbeider vi tett med den amerikanske organisasjonen Smile Train.         
Utdannelse: Vi sørger for at barna får god utdannelse som igjen bekjemper fattigdom og korrupsjon.  
Medisinske bidrag: Vi bidrar til at barna får den medisinske hjelpen de trenger og følger dem gjennom hele behandlingsprosessen.
Vår visjon:
Vår visjon er å hjelpe så mange barn som mulig til å få en bedre og tryggere hverdag.
Vi vil gi barna utdannelse, oppfylle deres ønsker og drømmer, og la dem få et fullverdig liv.

Formål: Skole, Utdanning, Barn, Filippinene, Medisin, Mat, Klær
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 600 1 1 800
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 256 980 913
Andre inntekter 1 0 -187
Sum anskaffede midler 1 857 981 2 526
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 935 822 923
Administrasjonskostnader 33 42 16
Finanskostnader 13 5 2
Sum forbrukte midler 981 869 941
Aktivitetsresultat 876 112 1 585
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 461 184 61
Sum eiendeler 461 184 61
Formålskapital 450 173 61
Gjeld 10 11 0
Sum formålskapital og gjeld 460 184 61
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.