Venneforeningen For Chandikaswory School I Nepal

Venneforeningen for Chandikaswory School i Nepal ble stiftet i oktober 2011 og styrets arbeid foregår i Oslo. Foreningen vil alltid ha som primært mål å jobbe med å støtte fattige barn i Nepal som ellers ikke ville hatt mulighet til grunnleggende utdanning. Totale inntekter overføres i hovedsak direkte til Chandikaswory School i Nepal fordelt på 12 måneder uten særlig avkorting i andre driftskostnader.

Les mer

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Venneforeningen fikk 158 065 kr i støtte i 2020 fordelt på 66 medlemmer, som er 14 færre enn 2019.

Tjodalyng barne- og ungdomsskoles bidrag på 23 873 kr nevnes også spesielt på grunn av deres store bidrag og samarbeid med Chandikaswory School i Nepal. Styret vil på vegne av Venneforeningen takke for innsatsen i innsamlingen som er gjort, og håper på fortsatt godt samarbeid fremover.

Venneforeningen overførte 126 000 kr til Chandikaswory School i 2020, fordelt på månedlige overføringer.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 143 203 226
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 143 203 226
Kostnader innsamling av midler 2 5 2
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 150 266 216
Administrasjonskostnader 11 6 11
Finanskostnader 5 3 3
Sum forbrukte midler 168 280 232
Aktivitetsresultat -25 -77 -6
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 79 82 155
Sum eiendeler 79 82 155
Formålskapital -16 9 85
Gjeld 95 74 70
Sum formålskapital og gjeld 79 83 155
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 98,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.