Venneforeningen For Chandikaswory School I Nepal

Venneforeningen for Chandikaswory School i Nepal ble stiftet i oktober 2011 og styrets arbeid foregår i Oslo. Foreningen vil alltid ha som primært mål å jobbe med å støtte fattige barn i Nepal som ellers ikke ville hatt mulighet til grunnleggende utdanning. Totale inntekter overføres i hovedsak direkte til Chandikaswory School i Nepal fordelt på 12 måneder uten særlig avkorting i andre driftskostnader.

Les mer

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Venneforeningen fikk 143 116 kr i støtte i 2019 fordelt på 80 medlemmer, som er 4 færre enn i 2018.

Tjodalyng barne- og ungdomsskoles bidrag på 8 000 kr nevnes også spesielt på grunn av deres store bidrag og samarbeid med Chandikaswory School i Nepal. Styret vil på vegne av Venneforeningen takke for innsatsen i innsamlingen som er gjort, og håper på fortsatt godt samarbeid fremover.

Venneforeningen overførte 150 000 kr til Chandikaswory School i 2019, fordelt på månedlige overføringer.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 203 226 190
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 203 226 190
Kostnader innsamling av midler 5 2 2
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 266 216 251
Administrasjonskostnader 6 11 4
Finanskostnader 3 3 3
Sum forbrukte midler 280 232 260
Aktivitetsresultat -77 -6 -70
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 82 155 169
Sum eiendeler 82 155 169
Formålskapital 9 85 91
Gjeld 74 70 79
Sum formålskapital og gjeld 83 155 170
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 97,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.