Utviklingsfondet

«Utviklingsfondets formål er å bidra til å bekjempe fattigdom i utviklingsland, fremme en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, et aktivt, deltakende demokrati, menneskerettigheter og solidaritet.

Les mer

Utviklingsfondet støtter tiltak på grasrotplan og arbeider for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder fattigdom, sult og miljø-ødeleggelser.» Dette gjør vi gjennom...

  • å være aktiv støttespiller og partner med økonomisk fattige i utviklingsland og deres organisasjoner, og gjennom å fremme bærekraftig utvikling generelt. Vi fokuserer på prosjekter på landsbygda rettet mot matsikkerhet og miljøforvaltning, samt organisasjonsbygging, nettverksarbeid og støtte til det sivile samfunn; og
  • aktivt å informere og påvirke opinionen i Norge og internasjonalt til fordel for miljø, demokrati og endringer i de globale rammebetingelser som hindrer en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Formål: Afrika, Fattigdomsbekjempelse, Menneskerettigheter, Klima, Jordbruk, Asia, Mellom-Amerika
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 145 694 101 746 105 345
Andre tilskudd 11 585 9 510 11 507
Innsamlede midler 8 102 8 659 6 503
Andre inntekter 725 1 623 30
Sum anskaffede midler 166 106 121 538 123 385
Kostnader innsamling av midler 2 916 4 860 2 710
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 233 911 923
Kostnader til organisasjonens formål 159 319 111 496 114 526
Administrasjonskostnader 4 868 4 413 3 449
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 168 336 121 680 121 608
Aktivitetsresultat -2 230 -142 1 777
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 1 710 1 001 416
Omløpsmidler 151 350 80 945 71 561
Sum eiendeler 153 060 81 946 71 977
Formålskapital 9 632 6 431 6 574
Gjeld 143 428 74 514 65 403
Sum formålskapital og gjeld 153 060 80 945 71 977
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 64,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.