Utviklingsfondet

«Utviklingsfondets formål er å bidra til å bekjempe fattigdom i utviklingsland, fremme en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, et aktivt, deltakende demokrati, menneskerettigheter og solidaritet.

Les mer

Utviklingsfondet støtter tiltak på grasrotplan og arbeider for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder fattigdom, sult og miljø-ødeleggelser.» Dette gjør vi gjennom…

  • å være aktiv støttespiller og partner med økonomisk fattige i utviklingsland og deres organisasjoner, og gjennom å fremme bærekraftig utvikling generelt. Vi fokuserer på prosjekter på landsbygda rettet mot matsikkerhet og miljøforvaltning, samt organisasjonsbygging, nettverksarbeid og støtte til det sivile samfunn; og
  • aktivt å informere og påvirke opinionen i Norge og internasjonalt til fordel for miljø, demokrati og endringer i de globale rammebetingelser som hindrer en rettferdig fordeling av verdens ressurser.
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 90 080 92 920 80 626
Andre tilskudd 8 480 6 591 9 149
Innsamlede midler 5 017 5 301 5 427
Andre inntekter 33 35 229
Sum anskaffede midler 103 610 104 847 95 431
Kostnader innsamling av midler 1 687 1 822 1 610
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 945 741 174
Kostnader til organisasjonens formål 97 358 101 335 90 776
Administrasjonskostnader 3 569 3 843 3 671
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 104 559 107 741 96 231
Aktivitetsresultat -949 -2 894 -800
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 318 39 81
Omløpsmidler 48 422 29 227 26 699
Sum eiendeler 48 740 29 266 26 780
Formålskapital 5 915 6 863 9 758
Gjeld 42 826 22 404 17 022
Sum formålskapital og gjeld 48 741 29 267 26 780
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 66,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.