Utviklingsfondet

«Utviklingsfondets formål er å bidra til å bekjempe fattigdom i utviklingsland, fremme en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, et aktivt, deltakende demokrati, menneskerettigheter og solidaritet.

Les mer

Utviklingsfondet støtter tiltak på grasrotplan og arbeider for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder fattigdom, sult og miljø-ødeleggelser.» Dette gjør vi gjennom…

  • å være aktiv støttespiller og partner med økonomisk fattige i utviklingsland og deres organisasjoner, og gjennom å fremme bærekraftig utvikling generelt. Vi fokuserer på prosjekter på landsbygda rettet mot matsikkerhet og miljøforvaltning, samt organisasjonsbygging, nettverksarbeid og støtte til det sivile samfunn; og
  • aktivt å informere og påvirke opinionen i Norge og internasjonalt til fordel for miljø, demokrati og endringer i de globale rammebetingelser som hindrer en rettferdig fordeling av verdens ressurser.
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 110 547 90 080 92 920
Andre tilskudd 18 273 8 480 6 591
Innsamlede midler 7 841 5 017 5 301
Andre inntekter 60 33 35
Sum anskaffede midler 136 721 103 610 104 847
Kostnader innsamling av midler 3 428 1 687 1 822
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 454 1 945 741
Kostnader til organisasjonens formål 127 998 97 358 101 335
Administrasjonskostnader 3 961 3 569 3 843
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 137 841 104 559 107 741
Aktivitetsresultat -1 120 -949 -2 894
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 465 318 39
Omløpsmidler 52 288 48 422 29 227
Sum eiendeler 52 753 48 740 29 266
Formålskapital 4 795 5 915 6 863
Gjeld 47 973 42 826 22 404
Sum formålskapital og gjeld 52 768 48 741 29 267
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 56,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.