Utviklingsfondet

«Utviklingsfondets formål er å bidra til å bekjempe fattigdom i utviklingsland, fremme en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, et aktivt, deltakende demokrati, menneskerettigheter og solidaritet.

Les mer

Utviklingsfondet støtter tiltak på grasrotplan og arbeider for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder fattigdom, sult og miljø-ødeleggelser.» Dette gjør vi gjennom...

  • å være aktiv støttespiller og partner med økonomisk fattige i utviklingsland og deres organisasjoner, og gjennom å fremme bærekraftig utvikling generelt. Vi fokuserer på prosjekter på landsbygda rettet mot matsikkerhet og miljøforvaltning, samt organisasjonsbygging, nettverksarbeid og støtte til det sivile samfunn; og
  • aktivt å informere og påvirke opinionen i Norge og internasjonalt til fordel for miljø, demokrati og endringer i de globale rammebetingelser som hindrer en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Formål: Afrika, Fattigdomsbekjempelse, Menneskerettigheter, Klima, Jordbruk, Asia, Mellom-Amerika
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 101 746 105 345 110 547
Andre tilskudd 9 510 11 507 18 273
Innsamlede midler 8 659 6 503 7 841
Andre inntekter 1 623 30 60
Sum anskaffede midler 121 538 123 385 136 721
Kostnader innsamling av midler 4 860 2 710 3 428
Andre kostnader til anskaffelse av midler 911 923 2 454
Kostnader til organisasjonens formål 111 496 114 526 127 998
Administrasjonskostnader 4 413 3 449 3 961
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 121 680 121 608 137 841
Aktivitetsresultat -142 1 777 -1 120
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 1 001 416 465
Omløpsmidler 80 945 71 561 52 288
Sum eiendeler 81 946 71 977 52 753
Formålskapital 6 431 6 574 4 795
Gjeld 74 514 65 403 47 973
Sum formålskapital og gjeld 80 945 71 977 52 768
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 43,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.