Unicef-Komiteen I Norge

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vår jobb er å forsvare barns rettigheter og sikre at barn over hele verden overlever, får beskyttelse og mulighet til å utvikle seg. 

Les mer

UNICEF er til stede i over 150 land og arbeider både med nødhjelp og langsiktig bistand. Det som er viktig for barn, er viktig for UNICEF. Alle områder som er viktige for barns oppvekst, er prioriterte arbeidsområder for UNICEF:
  • barns helse og ernæring
  • vaksiner
  • rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold
  • kvalitetsskole for alle barn
  • beskyttelse mot vold og utnytting
  • beskyttelse mot hiv/aids
  • beskyttelse i krisesituasjoner
Rettesnoren for UNICEFs arbeid er FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen).

Formål: Skole, Utdanning, Barn, Helse, Barnerettigheter, Vann, HIV, AIDS, Sanitær, Ernæring
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 18 186 6 323 5 523
Andre tilskudd 26 458 28 889 20 508
Innsamlede midler 187 409 146 548 149 343
Andre inntekter 11 451 14 20 539
Sum anskaffede midler 243 504 181 774 195 913
Kostnader innsamling av midler 45 221 40 018 32 632
Andre kostnader til anskaffelse av midler 26 386 28 555 22 610
Kostnader til organisasjonens formål 174 453 192 634 198 076
Administrasjonskostnader 7 884 7 191 6 952
Finanskostnader 33 1 102 123
Sum forbrukte midler 253 977 269 500 260 393
Aktivitetsresultat -10 473 -87 726 -64 480
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 2 354 2 221 66 470
Omløpsmidler 67 273 77 450 96 270
Sum eiendeler 69 627 79 671 162 740
Formålskapital 7 213 19 188 96 507
Gjeld 62 414 60 483 70 233
Sum formålskapital og gjeld 69 627 79 671 166 740
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 75,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.