Unicef-Komiteen I Norge

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vår jobb er å forsvare barns rettigheter og sikre at barn over hele verden overlever, får beskyttelse og mulighet til å utvikle seg. 

Les mer

UNICEF er til stede i over 150 land og arbeider både med nødhjelp og langsiktig bistand. Det som er viktig for barn, er viktig for UNICEF. Alle områder som er viktige for barns oppvekst, er prioriterte arbeidsområder for UNICEF:
  • barns helse og ernæring
  • vaksiner
  • rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold
  • kvalitetsskole for alle barn
  • beskyttelse mot vold og utnytting
  • beskyttelse mot hiv/aids
  • beskyttelse i krisesituasjoner
Rettesnoren for UNICEFs arbeid er FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen).

Formål: Skole, Utdanning, Barn, Helse, Barnerettigheter, Vann, HIV, AIDS, Sanitær, Ernæring
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 5 986 18 186 6 323
Andre tilskudd 36 526 26 458 28 889
Innsamlede midler 422 357 187 409 146 548
Andre inntekter 15 11 451 14
Sum anskaffede midler 464 884 243 504 181 774
Kostnader innsamling av midler 58 169 45 221 40 018
Andre kostnader til anskaffelse av midler 23 927 26 386 28 555
Kostnader til organisasjonens formål 242 453 174 453 192 634
Administrasjonskostnader 12 877 7 884 7 191
Finanskostnader 1 181 33 1 102
Sum forbrukte midler 338 607 253 977 269 500
Aktivitetsresultat 126 277 -10 473 -87 726
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 153 268 2 354 2 221
Omløpsmidler 128 173 67 273 77 450
Sum eiendeler 281 441 69 627 79 671
Formålskapital 147 963 7 213 19 188
Gjeld 112 404 62 414 60 483
Sum formålskapital og gjeld 260 367 69 627 79 671
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 86,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.