Ung Kreft

Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende pasientorganisasjon som ble stiftet i 1983. Målgruppen vår er unge kreftpasienter, kreftoverlevere, pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år. Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold. I Ung Kreft finner du mange gode tilbud og aktiviteter. Du kan for eksempel bli med på trening, lytte til podcast, bli med på store samlinger med andre fra hele landet eller treffe likesinnede lokalt der du bor. Møter du opp på våre aktiviteter, treffer du alltid likepersoner som selv har erfaring med å enten være kreftrammet eller pårørende.

Våre formål

Ung Kreft har som formål å ivareta unge kreftrammede og unge pårørende ved å:

– arrangere likepersonsaktiviteter lokalt og sentralt.

– spre kunnskap om unge berørt av kreft.

– jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser.


Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. Ung Kreft ble godkjent i 2020. Regnskap og nøkkeltall vil dermed bli tilgjengelig her ila. 3 kvartal 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.