Tumaini

Tumaini er en uavhengig organisasjon som yter bistand til utdanning, helse og hjem i Kenya. Tumaini ble startet opp i 2004, og drives av frivillige fra Fredrikstad og Sarpsborg. Tumaini samler inn penger og formidler dem ut til prosjekter på en effektiv måte. Målet er at tilnærmet 100% av det vi samler inn av penger skal komme ut til prosjektene. Gjennom våre mange turer til Kenya for blant annet oppfølging og kontroll, har vi sett at mange mangler mye men også hvor lite som skal til for å hjelpe og gjøre en stor forskjell.

Fra 1.1.2011 ble Tumaini en stiftelse med org.no 995 627 213.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.