Thaid

ThAid er en norsk stiftelse som arbeider for å bedre livsvilkårene for vanskeligstilte barn i Thailand. Den spesielle målgruppen for ThAid er barn fra fattige stammefolk på grenseområdet mellom Thailand, Burma og Laos. Mangel på statsborgerskap og dårlig skoletilbud gjør barn i disse områdene spesielt utsatt for å bli offer for prostitusjon og narkotikavirksomhet.

Les mer

ThAid samarbeider med og støtter to stiftelser i Thailand. Den ene heter BaanChivitMai Foundation (BCM)  og den andre heter Thai – Akha Foundation (TAF). Begge stiftelsene har gjennom over 20 år arbeidet for å gi fattige, foreldreløse og statsløse stammebarn mulighet til en god oppvekst i et trygt miljø. Barna som er tilknyttet stiftelsene får hjelp til en bedre fremtid gjennom aktiv og personlig veiledning, utdannelse samt engelskundervisning på fritiden. ThAid har en aktiv tilstedeværelse og kvalitetssikring av begge stiftelsene.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 832 832 728
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 832 832 728
Kostnader innsamling av midler 3 3 13
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 825 856 741
Administrasjonskostnader 27 27 29
Finanskostnader 1 2 2
Sum forbrukte midler 856 888 785
Aktivitetsresultat -24 -56 -57
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 254 254 278
Sum eiendeler 254 254 278
Formålskapital 231 232 256
Gjeld 22 22 22
Sum formålskapital og gjeld 253 254 278
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.