Thaid

ThAid er en norsk stiftelse som arbeider for å bedre livsvilkårene for vanskeligstilte barn i Thailand. Den spesielle målgruppen for ThAid er barn fra fattige stammefolk på grenseområdet mellom Thailand, Burma og Laos. Mangel på statsborgerskap og dårlig skoletilbud gjør barn i disse områdene spesielt utsatt for å bli offer for prostitusjon og narkotikavirksomhet.

Les mer

ThAid samarbeider med og støtter to stiftelser i Thailand. Den ene heter BaanChivitMai Foundation (BCM)  og den andre heter Thai – Akha Foundation (TAF). Begge stiftelsene har gjennom over 20 år arbeidet for å gi fattige, foreldreløse og statsløse stammebarn mulighet til en god oppvekst i et trygt miljø. Barna som er tilknyttet stiftelsene får hjelp til en bedre fremtid gjennom aktiv og personlig veiledning, utdannelse samt engelskundervisning på fritiden. ThAid har en aktiv tilstedeværelse og kvalitetssikring av begge stiftelsene.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 832 728 932
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 832 728 932
Kostnader innsamling av midler 3 13 74
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 856 741 884
Administrasjonskostnader 27 29 14
Finanskostnader 2 2 0
Sum forbrukte midler 888 785 972
Aktivitetsresultat -56 -57 -40
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 254 278 323
Sum eiendeler 254 278 323
Formålskapital 232 256 312
Gjeld 22 22 11
Sum formålskapital og gjeld 254 278 323
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 99,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.