Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov over hele landet. 

Les mer

Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF. Stiftelsen ble opprettet i 2006, og har siden oppstarten bevilget over 20 millioner kroner til ulike prosjekter innenfor rehabiliteringsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Sunnaasstiftelsen har følgende fokusområder:

  • Forskning og innovasjon
  • Pasientvelferd, motivasjon og aktivitet
  • Rehabilitering for barn og unge voksne.

Sunnaasstiftelsen jobber blant annet med prosjekter som:

  • Camp Spinal: Nordiske aktivitet og mestringsleire for barn og voksne med ryggmargskade med fokus på aktivitet, selvstendighet og nettverk
  • Finansierer forskningsutstyr som Exobionics – et robotskjellet som kan hjelpe lamme med å gå
  • Virtuell spillteknologi: Hvordan bruke dagens spillteknologi inn i rehabilitering for pasienter med alvorlige skader.

Aksjon Sunnaas, direktesendt tv-aksjon på TV 2 22. august 2015 gav unik synlighet og nye muligheter for Sunnaasstiftelsen.

Et liv som er reddet er et liv som skal leves!

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 2 131 2 735 4 838
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 711 1 441 1 191
Andre inntekter 1 138 692 769
Sum anskaffede midler 5 980 4 868 6 798
Kostnader innsamling av midler 178 112 97
Andre kostnader til anskaffelse av midler 328 271 276
Kostnader til organisasjonens formål 4 223 4 830 3 685
Administrasjonskostnader 395 521 599
Finanskostnader 0 0 1
Sum forbrukte midler 5 124 5 734 4 658
Aktivitetsresultat 856 -866 2 140
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 8 063 7 920 9 715
Sum eiendeler 8 063 7 920 9 715
Formålskapital 7 082 6 227 7 093
Gjeld 981 1 693 2 622
Sum formålskapital og gjeld 8 063 7 920 9 715
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 93,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.