Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov over hele landet. 

Les mer

Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF. Stiftelsen ble opprettet i 2006, og har siden oppstarten bevilget over 20 millioner kroner til ulike prosjekter innenfor rehabiliteringsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Sunnaasstiftelsen har følgende fokusområder:

  • Forskning og innovasjon
  • Pasientvelferd, motivasjon og aktivitet
  • Rehabilitering for barn og unge voksne.

Sunnaasstiftelsen jobber blant annet med prosjekter som:

  • Camp Spinal: Nordiske aktivitet og mestringsleire for barn og voksne med ryggmargskade med fokus på aktivitet, selvstendighet og nettverk
  • Finansierer forskningsutstyr som Exobionics – et robotskjellet som kan hjelpe lamme med å gå
  • Virtuell spillteknologi: Hvordan bruke dagens spillteknologi inn i rehabilitering for pasienter med alvorlige skader.

Aksjon Sunnaas, direktesendt tv-aksjon på TV 2 22. august 2015 gav unik synlighet og nye muligheter for Sunnaasstiftelsen.

Et liv som er reddet er et liv som skal leves!

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 2 301 2 131 2 735
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 681 2 711 1 441
Andre inntekter 795 1 138 692
Sum anskaffede midler 9 777 5 980 4 868
Kostnader innsamling av midler 200 178 112
Andre kostnader til anskaffelse av midler 442 328 271
Kostnader til organisasjonens formål 6 200 4 223 4 830
Administrasjonskostnader 513 395 521
Finanskostnader 2 0 0
Sum forbrukte midler 7 357 5 124 5 734
Aktivitetsresultat 2 420 856 -866
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 10 947 8 063 7 920
Sum eiendeler 10 947 8 063 7 920
Formålskapital 9 502 7 082 6 227
Gjeld 1 446 981 1 693
Sum formålskapital og gjeld 10 948 8 063 7 920
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 97,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.