Streetlight

Streetlight jobber med å bedre levekårene for gatebarn i byen Tacloban på Filippinene. Her driver vi et barnehjem for gatebarn, et studiesenter for barn fra slummen, og en sykehusklinikk for å kunne tilby medisinsk bistand til mennesker som ellers ikke ville hatt tilgang til livsviktig hjelp. 

Les mer

Aktivitetsregnskap 2014
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 9 425
Andre inntekter 311
Sum anskaffede midler 9 736
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 4 915
Administrasjonskostnader 648
Finanskostnader 37
Sum forbrukte midler 5 600
Aktivitetsresultat 4 136
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2014
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 14 619
Sum eiendeler 14 619
Formålskapital 14 413
Gjeld 206
Sum formålskapital og gjeld 14 619
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2014 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.