Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen for Kreftrammede,SfK arbeider for å skape Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus. Superselma-prosjektet er foreningens barneprosjekt. 

Les mer

SfK sin hovedoppgave er å sette fokus på kreftrammede, pårørende og helsepersonell sin situasjon og å samle inn penger til dette.

Innsamlede midler kan benyttes til:

●      Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
●      Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
●      Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
●      Superselma-prosjektet som gir Lysglimt til barn som er under behandling for kreft
●      Hjelpe barn med kreft som er under behandling og sette fokus på forskning på barn med kreft.
 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2022:

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fokus på kompetanseheving. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring. Avansert Hjemmesykehus for barn på OUS, Ullevål har fått midler til egen kompetansedag, Lindrende enhet på Søndre Borgen har deltatt på Landskonferansen i palliasjon og Sykehuset Telemark i Skien har deltatt på konferansen Expo på Fornebu.

Hjelp til kreftpasienter og pårørende
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell eller direkte. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår hjelp utifra pasientens behov, ønske og tilstand. 

Lysglimt voksen:
Mange voksne er en vanskelig livssituasjon grunnet kreftsykdom. Derfor har vi fokus på å skape Lysglimt til pasienten eller pårørende. Barn som er pårørende er en stor gruppe og mange trenger et Lysglimt. Vi tilbyr opplevelsesreise for familier som har barn som pårørende eller for etterlatte. Noen ønsker tur til Dyreparken, andre reiser til Geilo, tretopphytter eller andre friluftsaktiviteter.

Spesielt til påske, sommer og jul er det mange pasienter og pårørende som har fått gavekort og tilpassede gaver eller julekurv/påskepakke/gavepakker full av overraskelser.

Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er å kunne nå ut til flere barn og ungdom som trenger hjelp med et Lysglimt. Alle Lysglimt tilpasses etter pasientenes/familiens ønske, diagnose og tilstand. Et Lysglimt kan være alt fra en liten leke til reise, tur og andre ønsker.

Vi har tilgang til en stor og fin hytte på Beitostølen som mange familier benytter seg av. Spesielt er det mange som ønsker å kunne kjøre egen bil og bo et egnet sted som ikke er fullt av folk grunnet smittefare.

Det er et bredt spekter av hva et Lysglimt er for en pasient og det strekker seg alt ifra Hundesledetur, bo i tretopphytter og andre aktiviteter i naturen til ønske om Playstation, Nintendo, Lego eller et spesielt ønsket lekesett. Flere familier som har et barn med kreft har fått tilpasset opphold/helg på hotell/ferie i Dyreparken, Gaming PC`er til kreftsyk ungdom og IPAD´er til kreftsyk ungdom.

Mange familier får opphold i Dyreparken eller andre familieparker, events. Alt er skreddersydd etter familienes ønske, behov og tilstand.

Mange barn kan ikke delta i skole, barnehage og andre aktiviteter grunnet lagt immunforsvar og mange får lekestiver, klatrevegger, lekehus, sandkasse, sklie etc som de kan bruke ute i hagen. Andre får leker, dukkestuer +++ som de kan bruke inne. 

Spesielt populært er sparkesykler og el.-sparkesykler slik at barna lettere kan leke og kommer seg rundt sammen med venner.

Kaptein Sabeltann:
Ble gjennomført 5.-7. august. Vi er samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark og har siden 1997 gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. I 2022 var mange familier fortsatt preget av covid-situasjonen og mange gledet seg derfor ekstra mye. Vi hadde med oss 70 reisende og de fikk opplevelser som var helt unike. Alt vi gjør på turen er kun for SfK og familiene tilbakemeldte at de tre dagene i parken virkelig gjorde en forskjell for familien som storkoste seg. 

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og vi har hjulpet 12 familier med eget opphold i Dyreparken + hotell utenom arrangementet.

Barnas Jul:
Hvert år deler vi ut pengegaver til barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette. 

På mange avdelinger delte vi i stedet ut leker, gaver og andre ting til aktiviteter og moro, for å gi umiddelbar nytte for barna. Mange barn måtte være på isolat og derfor delte vi ut skreddersydde gavepakker til hvert enkelt isolatrom. Mange sykehus fikk tilkjørt leker, gaver og julehygge som ble overlevert utenfor pga smitterestriksjoner.

Pant for Lysglimt:
Panter du én flaske, sparer du nok energi til å fulllade mobilen 70 ganger. Hvis panten for flasken din i tillegg kan skape Lysglimt til kreftsyke barn, er det liten tvil om at dette engasjerer!

Pant for Lysglimt er en enkel ordning som gjør det lettere for bedrifter, skoler og institusjoner å samle inn panteflasker og bokser. Det legges en pantesekk i en beholder og elever og ansatte fyller den med pant.

Prosjektet startet opp i 2013 og har frem til 2022 samlet inn omkring to millioner. Til sammen. I 2022 fikk prosjektet et stort løft og «alle» ville bli med på å pante for en god sak. I 2022 fikk vi inn over en million og dette har skapt et solid grunnlag og sørger for at fler barn kan få et Lysglimt.

Formål: Barn, Kreft, Aktivitetstilbud, Hjemmesykehus
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 102 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 864 6 074 5 864
Andre inntekter 207 119 478
Sum anskaffede midler 7 071 6 295 6 342
Kostnader innsamling av midler 738 733 754
Andre kostnader til anskaffelse av midler 212 206 201
Kostnader til organisasjonens formål 5 355 4 764 4 972
Administrasjonskostnader 308 280 311
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 6 613 5 983 6 238
Aktivitetsresultat 458 312 104
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 28 27
Omløpsmidler 2 252 1 751 1 380
Sum eiendeler 2 252 1 779 1 407
Formålskapital 1 657 1 201 889
Gjeld 595 578 518
Sum formålskapital og gjeld 2 252 1 779 1 407
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 89,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.