Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK arbeider for å gi omtanke og omsorg for kreftrammede og menneskene rundt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Les mer

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. 

Innsamlede midler benyttes til:

  • Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
  • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
  • Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 267 6 473 7 004
Andre inntekter 1 061 1 448 1 467
Sum anskaffede midler 7 328 7 921 8 471
Kostnader innsamling av midler 890 926 1 001
Andre kostnader til anskaffelse av midler 207 196 243
Kostnader til organisasjonens formål 5 752 5 834 7 048
Administrasjonskostnader 306 390 519
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 7 155 7 346 8 811
Aktivitetsresultat 173 575 -340
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 59 52 78
Omløpsmidler 1 313 1 156 710
Sum eiendeler 1 372 1 208 788
Formålskapital 820 648 73
Gjeld 551 561 715
Sum formålskapital og gjeld 1 371 1 209 788
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 85,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.