Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen for Kreftrammede,SfK arbeider for å skape Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus. Superselma-prosjektet er foreningens barneprosjekt. 

Les mer

SfK sin hovedoppgave er å sette fokus på kreftrammede, pårørende og helsepersonell sin situasjon og å samle inn penger til dette.

Innsamlede midler kan benyttes til:

●      Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
●      Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
●      Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
●      Superselma-prosjektet som gir Lysglimt til barn som er under behandling for kreft
●      Hjelpe barn med kreft som er under behandling og sette fokus på forskning på barn med kreft.
 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Følgende aktiviteter har vært gjennomført :

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fortsatt stor økning av søknader fra helsepersonell som søker midler til deltakelse på kurs/konferanser som omhandler kreft. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring. 

Diverse privatpersoner
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell eller direkte. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår støtte etter hvert enkelte tilfelle. 

Dette være seg alt fra spadag, hotelltur for familie, kreftsyke barn og kreftsyke voksne, eller pårørende; da særlig der barn er pårørende. Vi gir lysglimt til både voksne, barn og pårørende.

Vi gir gavekort/pengestøtte der pasienter/pårørende er i vanskelig økonomisk situasjon grunnet kreftsykdom, vi gir bort leker, opplevelser og vi lytter og støtter. 

Lysglimt voksen:
·       Opphold på SPA, hotell, hytte, dagstur sammen med familie
·       Opplevelse i Dyreparken for barnefamilier, der mor eller far er syke eller mistet en forelder
·       Gavekort og tilpassede gavepakker til pasienter i økonomisk uføre
·       Julekurv full av overraskelser og tilpassende juleønsker
·       Flere pårørende barn har mottatt tilpassende lysglimt


Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er å kunne nå ut til flere barn og ungdom som trenger hjelp.

Lysglimt barn og ungdom:

Vi deler alltid ut Lysglimt til søken når vi deler ut leker, aktiviteter og gavekort til kreftsyke barn

 • Bamser, leker, aktiviteter, premier til barneavdelinger
 • Playstation, Nintendo, lego eller lekesett utifra konkrete ønsker 
 • Tilpasset opphold/helg på hotell/ferie i Dyreparken for familier
 • Gavekort til foreldre med kreftsykt barn pga. økonomiske utfordringer
 • Klær og diverse. utstyr til familier som har økonomiske utfordringer
 • Julegaver/Lysglimt til barn og deres søsken/familie som trengte Lysglimt i julehøytiden
 • VR-briller, gaming pc/utstyr til kreftsyk ungdom
 • Tilpassede Lysglimt-pakker til barn i isolasjon
 • Velværeårpdukter og duppedingser, sminke, hobbysaker til ungdom
 • Opphold i Dyreparken for flere kreftrammede barnefamilier. Skreddersydd etter familienes ønske, behov og tilstand

Oslo Universitetssykehus, Avansert hjemmesykehus for barn, Ullevål:

Vi leverer leker/premier, tyggegummi, velværeprodukter, klistremerker og andre spesifikke ønsker til barn og ungdom. De fikk påfyll av kaffe og flere uniformer med hjemmesykehusets logo. I tillegg komeptansemidler

Kaptein Sabeltann:
S
iden 1997 har vi gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. 

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og vi hjelper de med eget opphold i Dyreparken + hotell utenom arrangementet.

Barnas Jul:
I
22 år har vi delt ut pengegaver, leker opplevelser og utstyr til barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette. 

Formål: Barn, Kreft, Aktivitetstilbud, Hjemmesykehus
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 102 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 074 5 864 6 267
Andre inntekter 119 478 1 061
Sum anskaffede midler 6 295 6 342 7 328
Kostnader innsamling av midler 733 754 890
Andre kostnader til anskaffelse av midler 206 201 207
Kostnader til organisasjonens formål 4 764 4 972 5 752
Administrasjonskostnader 280 311 306
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 5 983 6 238 7 155
Aktivitetsresultat 312 104 173
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 28 27 59
Omløpsmidler 1 751 1 380 1 313
Sum eiendeler 1 779 1 407 1 372
Formålskapital 1 201 889 820
Gjeld 578 518 551
Sum formålskapital og gjeld 1 779 1 407 1 371
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 87,9%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.