Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK arbeider for å gi omtanke og omsorg for kreftrammede og menneskene rundt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Les mer

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. 

Innsamlede midler benyttes til:

  • Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
  • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
  • Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 473 7 004 10 265
Andre inntekter 1 448 1 467 921
Sum anskaffede midler 7 921 8 471 11 186
Kostnader innsamling av midler 926 1 001 873
Andre kostnader til anskaffelse av midler 196 243 236
Kostnader til organisasjonens formål 5 834 7 048 9 483
Administrasjonskostnader 390 519 370
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 7 346 8 811 10 962
Aktivitetsresultat 575 -340 224
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 52 78 99
Omløpsmidler 1 156 710 1 096
Sum eiendeler 1 208 788 1 195
Formålskapital 648 73 412
Gjeld 561 715 782
Sum formålskapital og gjeld 1 209 788 1 194
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 85,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.