Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK arbeider for å gi omtanke og omsorg for kreftrammede og menneskene rundt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Les mer

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. 

Innsamlede midler benyttes til:

  • Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
  • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
  • Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 5 864 6 267 6 473
Andre inntekter 478 1 061 1 448
Sum anskaffede midler 6 342 7 328 7 921
Kostnader innsamling av midler 754 890 926
Andre kostnader til anskaffelse av midler 201 207 196
Kostnader til organisasjonens formål 4 972 5 752 5 834
Administrasjonskostnader 311 306 390
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 6 238 7 155 7 346
Aktivitetsresultat 104 173 575
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 27 59 52
Omløpsmidler 1 380 1 313 1 156
Sum eiendeler 1 407 1 372 1 208
Formålskapital 889 820 648
Gjeld 518 551 561
Sum formålskapital og gjeld 1 407 1 371 1 209
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 87,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.