Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. I dag jobber det rundt 60 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. I arbeidet for en barndom uten vold og overgrep er vår jobb å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Til grunn for alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken, vennlig og betydningsfull.
Organisasjoner leverer regnskap for første for det året de ble godkjent. Stine Sofies Stiftelse ble godkjent i 2021. Regnskap mm. vil derfor bli tilgjengelig her først ila. 3 kvartal 2022.

Formål: Barn, Informasjonsarbeid, Vold, Overgrep
Aktivitetsregnskap 2022 2021
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 36 645 36 075
Andre tilskudd 5 164 4 584
Innsamlede midler 41 632 40 562
Andre inntekter 655 6 596
Sum anskaffede midler 84 096 87 817
Kostnader innsamling av midler 12 345 12 445
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 56 162 57 887
Administrasjonskostnader 1 692 2 057
Finanskostnader 0 18
Sum forbrukte midler 70 199 72 407
Aktivitetsresultat 13 897 15 410
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021
Anleggsmidler 53 661 54 490
Omløpsmidler 81 063 66 821
Sum eiendeler 134 724 121 311
Formålskapital 116 072 102 192
Gjeld 18 653 19 119
Sum formålskapital og gjeld 134 725 121 311
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 70,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.