Stiftelsen Wwf Verdens Naturfond

WWF er en global miljøorganisasjon. Vi arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Derfor kjemper vi like hardt for å redde den norske ulven, stanse ulovlig jakt på neshorn i Afrika, og begrense forsøplingen av verdenshavene, som vi gjør for å løse vår tids kanskje viktigste utfordring: Å få ned klimautslippene.

Dette er store og omfattende oppgaver, men vi er ikke små vi heller. Vi jobber i over hundre land over hele kloden. Du møter oss like gjerne ved strandkanten, på savannen og i skogene, som på internasjonale toppmøter og i intense diskusjoner med næringsliv og politikere.

Mer enn fem millioner mennesker rundt om i verden støtter arbeidet vårt. Jo flere vi blir, desto lettere får vi gjennomslag. Vi trenger alltid nye støttespillere og samarbeidspartnere! Om du blir med i dag, tror vi verden blir litt bedre i morgen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Formål: Klima, Miljø, Truede dyrearter
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 96 233 87 077 106 929
Andre tilskudd 10 190 9 880 9 927
Innsamlede midler 47 534 43 709 281 279
Andre inntekter 55 401 40 867 26 584
Sum anskaffede midler 209 358 181 533 424 719
Kostnader innsamling av midler 16 429 2 319 46 155
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 12 890 0
Kostnader til organisasjonens formål 188 531 144 442 146 197
Administrasjonskostnader 8 577 4 233 4 644
Finanskostnader 0 0 213
Sum forbrukte midler 213 537 163 884 197 209
Aktivitetsresultat -4 179 17 649 227 510
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 1 704 1 752 1 198
Omløpsmidler 359 954 348 209 302 273
Sum eiendeler 361 658 349 961 303 471
Formålskapital 267 801 271 981 254 333
Gjeld 93 857 77 979 49 138
Sum formålskapital og gjeld 361 658 349 960 303 471
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 65,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.