Stiftelsen Sykehusbarn

Det ligger mange barn med alvorlig sykdom på norske sykehus. De får god pleie og omsorg, men deres hverdag kan likevel være nokså grå. Dagene blir lange, og er preget av medisiner, ubehag, alvorlige leger og bekymrede foresatte. De mangler som oftest noe av det som er viktigst for barn: Nemlig smil, latter og noe å glede seg over - noe annet å tenke på.  Målet med Stiftelsen Sykehusbarn er å bidra til å skape lyspunkter og glede for disse barna, med enkle midler som klovner, lek og moro. Det er ofte ikke så mye som skal til.

Les mer

Vi som står bak stiftelsen Sykehusbarn er Magne Helander fra Drøbak og Trond Espen Hansen fra Fetsund. Da vi startet stiftelsen var vi begge fedre til barn som hadde fått en alvorlig kreftdiagnose, og brorparten av vår tid ble naturlig nok tilbrakt på sykehus. Vi bor begge i Akershus og er tilknyttet Ahus. På grunn av våre barns alvorlige diagnose har vi vært mye der, så vel som på Rikshospitalet.

Magnes datter, Ylva på 7 år gikk tragisk nok bort 6. November 2013 etter å ha vært alvorlig syk over en fire års periode. Trond Espens datter Eliisa Marie, er nå 3 år og er fortsatt til behandling for  sin sykdom. Til tross for alvorlig diagnose med utfordrende prognoser står den daglige kampen mot kreft i fokus. Det er håp om at Eliisa Marie gjennom fremtidig behandlingen utenlands skal kunne helbredes for den variant av hjernesvulst hun er rammet av.

Vi har sett hvor viktig det er at det skapes glede og lyse øyeblikk for barn i en slik situasjon, og dette er noe vi håper du også vil være med og bidra til ved å støtte vår stiftelse.

Arbeidet er avhengig av store og små bidrag fra personer og organisasjoner som vil gi disse barne en bedre og litt lysere hverdag. Stiftelsen vil støtte personer, organisasjoner, virksomheter og andre som kan skape glede for barn i en vanskelig Situasjon som Sykehuspasienter.

Stiftelsen er foreldredrevet, som giver kan du være trygg på at din gave går til formålet og å hjelpe barn på sykehus. Vi har ingen kostbar organisasjon som bruker penger til administrasjon.

Formål: Barn, Aktivitetstilbud, Lek, Sykehusklovner, Hjemmesykehus, Musikkterapi
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 546 1 619 173
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 8 482 6 819 5 889
Andre inntekter 55 103 1 341
Sum anskaffede midler 10 083 8 541 7 403
Kostnader innsamling av midler 862 843 853
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 7 164 5 184 5 134
Administrasjonskostnader 496 515 499
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 522 6 542 6 486
Aktivitetsresultat 1 561 1 999 917
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 8 157 6 426 4 390
Sum eiendeler 8 157 6 426 4 390
Formålskapital 7 485 5 924 3 925
Gjeld 671 502 465
Sum formålskapital og gjeld 8 156 6 426 4 390
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 89,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.