Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de sjokkerende bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet sitt arbeid i Romania og arbeider i dag i Albania, Kenya og Tanzania.

Les mer

 Stiftelsens formål er:

  • Hjelpe mennesker, med vekt på barn og barnefamilier i nød og fattige kår, i Albania, Kenya og Tanzania
  • Gi jevnlig informasjon om Norsk Nødhjelps arbeid.

Norsk Nødhjelp samarbeider med The Door Kenya og The Door Albania i tillegg til Acist og Samaritan Village i Tanzania. Dette har vært trofaste samarbeidspartnere gjennom mange år. Våre satsingsområder er Mikrofinans, barnehjems drift, hjelpetransporter og inkluderingsprosjekter. Med en liten stab i Norge og gode medarbeider ute, klarer vi å drive en effektiv bistand som stadig bringer nye familier ut av ekstrem fattigdom og som gir barn og unge et godt fundament for et godt liv. Vårt arbeid støttes i hovedsak av private bidragsytere som NN-fadder eller NN-venn eller mer tilfeldige bidrag.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 10 082 12 147 11 862
Andre inntekter 270 114 18
Sum anskaffede midler 10 352 12 261 11 880
Kostnader innsamling av midler 1 793 2 061 2 487
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 8 156 9 688 8 376
Administrasjonskostnader 505 505 942
Finanskostnader 0 2 0
Sum forbrukte midler 10 454 12 256 11 805
Aktivitetsresultat -102 5 75
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 163 165 240
Omløpsmidler 1 376 1 655 1 770
Sum eiendeler 1 539 1 820 2 010
Formålskapital 1 185 1 286 1 281
Gjeld 353 533 489
Sum formålskapital og gjeld 1 538 1 819 1 770
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 82,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.