Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de sjokkerende bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet sitt arbeid i Romania og arbeider i dag i Albania, Kenya og Tanzania.

Les mer

 Stiftelsens formål er:
  • Hjelpe mennesker, med særlig vekt på barn og barnefamilier i nød, krig og fattige kår
  • Iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler, og materiell til dette formål
  • Gi jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell om nødhjelpsarbeidet til bidragsytere og interesserte. 

Norsk Nødhjelp har prosjekter i Albania, Kenya og Tanzania og har fire typer prosjekter. Det er Barnehjem, Inkludering, Nødhjelpstransporter og Mikrofinans. Med kun fire ansatte i Norge, en stor og voksende frivilliggruppe, og gode medarbeider i prosjektlandene, klarer vi å drive en effektiv bistand som stadig bringer flere barn og familier ut av ekstrem fattigdom, og som gir barn og unge et godt fundament for et selvstendig liv. 

Vårt arbeid støttes i hovedsak av private bidragsytere gjennom fastgiveravtaler som NN-fadder og NN-venn, eller gjennom sporadiske gaver. NN har også etablerte samarbeid med noen skoler, barnehager og bedrifter.  

Norsk Nødhjelp - sammen for selvstendighet! 

Formål: Nødhjelp, Skole, Afrika, Romania, Fritidsaktiviteter, Humanitær bistand, Kenya, Tanzania, Funksjonshemmede, Barnehage, Øst-Europa, Arbeidstrening, Albania, Hjelpemidler
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 3 349 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 8 653 10 076 10 082
Andre inntekter 0 5 270
Sum anskaffede midler 12 002 10 081 10 352
Kostnader innsamling av midler 1 804 1 628 1 793
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 9 381 7 938 8 156
Administrasjonskostnader 608 521 505
Finanskostnader 3 0 0
Sum forbrukte midler 11 796 10 087 10 454
Aktivitetsresultat 206 -6 -102
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 16 32 163
Omløpsmidler 1 752 1 495 1 376
Sum eiendeler 1 768 1 527 1 539
Formålskapital 1 378 1 170 1 185
Gjeld 390 356 353
Sum formålskapital og gjeld 1 768 1 526 1 538
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 79,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.