Stiftelsen Norsk Nødhjelp

For barns framtid - fra hånd til hånd: Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de sjokkerende bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet sitt arbeid i Romania og arbeider i dag i Albania, Romania, Kenya og Tanzania.

Les mer

Stiftelsen Norsk Nødhjelp jobber for en bedre fremtid for barn som lever i fattigdom, og mennesker som lever i utenforskap. Vi gir barn og unge som vokser opp uten foreldre en trygg oppvekst og skolegang. Vi støtter familier som lever i fattigdom, og arbeider for sosial inkludering for mennesker med funksjonsnedsettelser og andre marginaliserte grupper.

Sammen med våre lokale partnerorganisasjoner i Albania, Romania, Kenya og Tanzania skaper vi langsiktig utvikling og fremmer barns rettigheter fra grasrot- til overordnet nivå. 

Norsk Nødhjelp har kontor og lager på Sem i Tønsberg. Herfra pakkes og sendes materiell slik som hjelpemidler, medisinsk utstyr, klær og sko til vårt mottakerapparat i Albania. Fra kontoret administreres også alt vårt øvrige arbeid. Vi er fire ansatte og har en aktiv frivilliggruppe med engasjerte mennesker som deltar i arbeidet. 

Gjennom våre kjerneverdier Nær - Åpen - Profesjonell, sikrer vi våre givere kort avstand til de menneskene dere hjelper, full åpenhet rundt drift og formidling av innsamlede midler samt engasjerte ansatte med faglig kompetanse innen utviklingsarbeid.  

Formål: Nødhjelp, Bistand, Skole, Utdanning, Afrika, Barn, ungdom, Helse, Fattigdomsbekjempelse, Romania, Utvikling, Fritidsaktiviteter, Familiehjem, Kenya, Tanzania, Øst-Europa, Sanitær, Albania
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 3 349 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 8 653 10 076 10 082
Andre inntekter 0 5 270
Sum anskaffede midler 12 002 10 081 10 352
Kostnader innsamling av midler 1 804 1 628 1 793
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 9 381 7 938 8 156
Administrasjonskostnader 608 521 505
Finanskostnader 3 0 0
Sum forbrukte midler 11 796 10 087 10 454
Aktivitetsresultat 206 -6 -102
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 16 32 163
Omløpsmidler 1 752 1 495 1 376
Sum eiendeler 1 768 1 527 1 539
Formålskapital 1 378 1 170 1 185
Gjeld 390 356 353
Sum formålskapital og gjeld 1 768 1 526 1 538
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 79,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.