Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de sjokkerende bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet sitt arbeid i Romania og arbeider i dag i Albania, Kenya og Tanzania.

Les mer

 Stiftelsens formål er:

  • Hjelpe mennesker, med vekt på barn og barnefamilier i nød og fattige kår, i Albania, Kenya og Tanzania
  • Gi jevnlig informasjon om Norsk Nødhjelps arbeid.

Norsk Nødhjelp samarbeider med The Door Kenya og The Door Albania i tillegg til Acist og Samaritan Village i Tanzania. Dette har vært trofaste samarbeidspartnere gjennom mange år. Våre satsingsområder er Mikrofinans, barnehjems drift, hjelpetransporter og inkluderingsprosjekter. Med en liten stab i Norge og gode medarbeider ute, klarer vi å drive en effektiv bistand som stadig bringer nye familier ut av ekstrem fattigdom og som gir barn og unge et godt fundament for et godt liv. Vårt arbeid støttes i hovedsak av private bidragsytere som NN-fadder eller NN-venn eller mer tilfeldige bidrag.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 12 147 11 862 12 745
Andre inntekter 114 18 0
Sum anskaffede midler 12 261 11 880 12 745
Kostnader innsamling av midler 2 061 2 487 2 744
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 9 688 8 376 9 419
Administrasjonskostnader 505 942 812
Finanskostnader 2 0 0
Sum forbrukte midler 12 256 11 805 12 975
Aktivitetsresultat 5 75 -230
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 165 240 287
Omløpsmidler 1 655 1 770 1 490
Sum eiendeler 1 820 2 010 1 777
Formålskapital 1 286 1 281 1 207
Gjeld 533 489 570
Sum formålskapital og gjeld 1 819 1 770 1 777
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 83,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.