Stiftelsen My Sisters Women’s Welfare Association International

“My Sisters International” er etablert for å gjøre det økonomisk mulig for “My Sisters Women’s Welfare Association Ethiopia”¨å fortsette sitt arbeid til beste for fattige mødre og barn i Addis Abeba, Etiopia.

Les mer

My Sisters International er en diakonal organisasjon og ønsker ikke åtiltrekke seg midler som var tenkt brukt direkte i misjonsarbeid.

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 615 1 734 1 853
Andre inntekter 93 41 18
Sum anskaffede midler 1 708 1 775 1 871
Kostnader innsamling av midler 11 2 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 726 1 375 1 911
Administrasjonskostnader 27 39 41
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 764 1 416 1 952
Aktivitetsresultat -56 359 -81
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 3 635 3 658 3 298
Sum eiendeler 3 635 3 658 3 298
Formålskapital 3 635 3 658 3 298
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 3 635 3 658 3 298
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 99,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.