Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Om Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. 

Les mer

Rom for alle
Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker vi å virkeliggjøre vårt mål om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
Ingen er bare det du ser. Vi vil møte alle med denne holdningen, og vi ønsker at brukere og gjester skal styrke sine egne ressurser, drømmer og håp.  Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle».
 
Vi samarbeider med offentlige myndigheter, andre organisasjoner, flere tusen frivillige, kontakter i næringsliv, utdanning og forskning, og et stort antall givere.
 
Foruten våre ansatte og frivillige, er omlag 2000 bedriftsansatte engasjert i vårt arbeid gjennom næringslivssamarbeid.
 
Vårt arbeid er basert på kristne og humanistiske verdier, men er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap. Vår forankring er i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i arbeidet, men våre ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Du må ikke være kristen for å jobbe eller engasjere deg i vårt arbeid. Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid. Alle er like velkommen. 
 
Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855, og har de senere årene opplevd stor vekst. I dag er vi tilstede i over 50 byer og steder.

Formål: Barn, Helse, Unge, Matutdeling, Arbeidstiltak, Boligtiltak, Fattigdom, Fattigdomstiltak
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 851 799 1 042 857 984 908
Andre tilskudd 28 214 35 366 30 159
Innsamlede midler 72 108 74 675 77 995
Andre inntekter 133 703 194 917 159 210
Sum anskaffede midler 1 085 824 1 347 815 1 252 272
Kostnader innsamling av midler 19 816 20 388 24 382
Andre kostnader til anskaffelse av midler 93 165 68 963 75 177
Kostnader til organisasjonens formål 1 055 558 1 155 044 1 170 968
Administrasjonskostnader 44 030 36 652 39 301
Finanskostnader 38 366 633 0
Sum forbrukte midler 1 250 935 1 281 680 1 309 828
Aktivitetsresultat -165 111 66 135 -57 556
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 1 157 447 1 176 560 1 129 578
Omløpsmidler 604 084 764 688 780 120
Sum eiendeler 1 761 531 1 941 248 1 909 698
Formålskapital 912 179 1 077 432 1 011 474
Gjeld 849 352 861 817 865 625
Sum formålskapital og gjeld 1 761 531 1 939 249 1 877 099
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 72,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.