Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Om Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. 

Les mer

Rom for alle
Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker vi å virkeliggjøre vårt mål om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
Ingen er bare det du ser. Vi vil møte alle med denne holdningen, og vi ønsker at brukere og gjester skal styrke sine egne ressurser, drømmer og håp.  Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle».
 
Vi samarbeider med offentlige myndigheter, andre organisasjoner, flere tusen frivillige, kontakter i næringsliv, utdanning og forskning, og et stort antall givere.
 
Foruten våre ansatte og frivillige, er omlag 2000 bedriftsansatte engasjert i vårt arbeid gjennom næringslivssamarbeid.
 
Vårt arbeid er basert på kristne og humanistiske verdier, men er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap. Vår forankring er i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i arbeidet, men våre ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Du må ikke være kristen for å jobbe eller engasjere deg i vårt arbeid. Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid. Alle er like velkommen. 
 
Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855, og har de senere årene opplevd stor vekst. I dag er vi tilstede i over 50 byer og steder.

Formål: Barn, Helse, Unge, Matutdeling, Arbeidstiltak, Boligtiltak, Fattigdom, Fattigdomstiltak
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 042 857 984 908 988 219
Andre tilskudd 35 366 30 159 24 523
Innsamlede midler 98 776 77 995 64 104
Andre inntekter 1 236 774 159 210 190 250
Sum anskaffede midler 2 413 773 1 252 272 1 267 096
Kostnader innsamling av midler 20 388 24 382 25 292
Andre kostnader til anskaffelse av midler 68 963 75 177 71 234
Kostnader til organisasjonens formål 1 155 044 1 170 968 1 057 706
Administrasjonskostnader 36 652 39 301 31 240
Finanskostnader 633 0 725
Sum forbrukte midler 1 281 680 1 309 828 1 186 197
Aktivitetsresultat 1 132 093 -57 556 80 899
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 1 176 560 1 129 578 1 073 266
Omløpsmidler 764 688 780 120 1 947 020
Sum eiendeler 1 941 248 1 909 698 3 020 286
Formålskapital 1 077 432 1 011 474 1 034 380
Gjeld 861 817 865 625 330 706
Sum formålskapital og gjeld 1 939 249 1 877 099 1 365 086
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 79,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.