Stiftelsen Håpets Stjerne Star Of Hope Norway

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 3 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 4 340 4 515
Andre inntekter 262 165
Sum anskaffede midler 4 605 4 680
Kostnader innsamling av midler 556 620
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 774 2 722
Administrasjonskostnader 852 727
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 4 182 4 069
Aktivitetsresultat 423 611
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 17 22
Omløpsmidler 1 772 1 507
Sum eiendeler 1 789 1 529
Formålskapital 1 752 1 330
Gjeld 37 199
Sum formålskapital og gjeld 1 789 1 529
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 87,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.