Stiftelsen Giving Hope To A Child

Stiftelsens formål er å drive humanitær hjelp til barn i Afrika, spesielt overfor barn i Liberia, herunder bygging og drift av barnehjem og skoler.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 124 277 473
Andre inntekter 1 0 0
Sum anskaffede midler 125 277 473
Kostnader innsamling av midler 3 29 14
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 135 321 100
Administrasjonskostnader 11 46 48
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 149 396 162
Aktivitetsresultat -24 -119 311
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 21 0
Omløpsmidler 255 1 162 1 331
Sum eiendeler 255 1 183 1 331
Formålskapital 25 1 178 1 321
Gjeld 6 10
Sum formålskapital og gjeld 25 1 184 1 331
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 97,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.