Stiftelsen Giving Hope To A Child

Stiftelsens formål er å drive humanitær hjelp til barn i Afrika, spesielt overfor barn i Liberia, herunder bygging og drift av barnehjem og skoler.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 450 124 277
Andre inntekter 0 1 0
Sum anskaffede midler 450 125 277
Kostnader innsamling av midler 19 3 29
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 746 135 321
Administrasjonskostnader 54 11 46
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 819 149 396
Aktivitetsresultat -369 -24 -119
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 17 0 21
Omløpsmidler 545 255 1 162
Sum eiendeler 562 255 1 183
Formålskapital 473 25 1 178
Gjeld 73 6
Sum formålskapital og gjeld 546 25 1 184
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 95,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.