Stiftelsen Giving Hope To A Child

Stiftelsens formål er å drive humanitær hjelp til barn i Afrika, spesielt overfor barn i Liberia, herunder bygging og drift av barnehjem og skoler.

Formål: Skole, Utdanning, Afrika, Liberia
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 346 382 450
Andre inntekter 0 2 0
Sum anskaffede midler 346 384 450
Kostnader innsamling av midler 11 16 19
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 86 674 746
Administrasjonskostnader 50 61 54
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 147 751 819
Aktivitetsresultat 199 -367 -369
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 12 14 17
Omløpsmidler 297 112 545
Sum eiendeler 309 126 562
Formålskapital 306 105 473
Gjeld 3 7 73
Sum formålskapital og gjeld 309 112 546
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 96,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.