Stiftelsen Giving Hope To A Child

Stiftelsens formål er å drive humanitær hjelp til barn i Afrika, spesielt overfor barn i Liberia, herunder bygging og drift av barnehjem og skoler.

Formål: Skole, Utdanning, Afrika, Liberia
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 670 346 382
Andre inntekter 0 0 2
Sum anskaffede midler 670 346 384
Kostnader innsamling av midler 12 11 16
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 607 86 674
Administrasjonskostnader 59 50 61
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 678 147 751
Aktivitetsresultat -8 199 -367
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 10 12 14
Omløpsmidler 295 297 112
Sum eiendeler 305 309 126
Formålskapital 298 306 105
Gjeld 7 3 7
Sum formålskapital og gjeld 305 309 112
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 98,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.