Stiftelsen Atlas-Alliansen

Atlas-alliansen er de funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse. Siden 1981 har alliansens medlemsorganisasjoner brukt egne erfaringer og kompetanse i bistandsarbeidet for å styrke menneskerettighetene til funksjonshemmede og tuberkuloserammede.

Les mer

Fellesskapet vårt styrker den faglige kvaliteten på bistanden, og samlet utgjør all vår erfaring unik kunnskap som brukes til å bedre funksjonshemmedes situasjon i land i Sør og for å bekjempe tuberkulose. Solidariteten er sterk i organisasjonene som samarbeider i Atlas-alliansen. Til sammen representerer vi over 300 000 medlemmer som kjemper for likeverd. Atlas-alliansens sekretariat sørger for å koordinere og kvalitetssikre organisasjonenes bistandsprosjekter, være et felles talerør og pådriver for å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter og opprettholde arbeidet med å bekjempe tuberkulose.

Aktivitetsregnskap 2019 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 70 978 63 523 65 292
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 17 193 32
Andre inntekter 179 2 1
Sum anskaffede midler 71 174 63 718 65 325
Kostnader innsamling av midler 0 0 16
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 217 62
Kostnader til organisasjonens formål 68 576 61 194 61 918
Administrasjonskostnader 2 402 2 328 3 381
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 70 978 63 739 65 377
Aktivitetsresultat 196 -21 -52
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 62 430 5 355 5 434
Sum eiendeler 62 430 5 355 5 434
Formålskapital 1 648 1 245 1 067
Gjeld 60 782 4 110 4 167
Sum formålskapital og gjeld 62 430 5 355 5 234
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.