Stiftelsen Atlas-Alliansen

Atlas-alliansen er de funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse. Siden 1981 har alliansens medlemsorganisasjoner brukt egne erfaringer og kompetanse i bistandsarbeidet for å styrke menneskerettighetene til funksjonshemmede og tuberkuloserammede.

Les mer

Fellesskapet vårt styrker den faglige kvaliteten på bistanden, og samlet utgjør all vår erfaring unik kunnskap som brukes til å bedre funksjonshemmedes situasjon i land i Sør og for å bekjempe tuberkulose. Solidariteten er sterk i organisasjonene som samarbeider i Atlas-alliansen. Til sammen representerer vi over 300 000 medlemmer som kjemper for likeverd. Atlas-alliansens sekretariat sørger for å koordinere og kvalitetssikre organisasjonenes bistandsprosjekter, være et felles talerør og pådriver for å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter og opprettholde arbeidet med å bekjempe tuberkulose.

Aktivitetsregnskap 2017 2016 2015
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 63 523 65 292 64 136
Andre tilskudd 0 0 1 048
Innsamlede midler 193 32 8
Andre inntekter 2 1 220
Sum anskaffede midler 63 718 65 325 65 412
Kostnader innsamling av midler 0 16 71
Andre kostnader til anskaffelse av midler 217 62 0
Kostnader til organisasjonens formål 61 194 61 918 61 733
Administrasjonskostnader 2 328 3 381 3 418
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 63 739 65 377 65 222
Aktivitetsresultat -21 -52 190
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 5 355 5 434 5 588
Sum eiendeler 5 355 5 434 5 588
Formålskapital 1 245 1 067 1 318
Gjeld 4 110 4 167 4 270
Sum formålskapital og gjeld 5 355 5 234 5 588
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.