Stiftelsen Åpne Dører

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 647 586
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 29 925 29 272
Andre inntekter 1 049 691
Sum anskaffede midler 31 621 30 549
Kostnader innsamling av midler 1 408 1 381
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 27 093 25 846
Administrasjonskostnader 3 013 3 054
Finanskostnader 20 47
Sum forbrukte midler 31 534 30 328
Aktivitetsresultat 87 221
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017
Anleggsmidler 114 144
Omløpsmidler 6 993
Sum eiendeler 7 107 144
Formålskapital 1 585
Gjeld 5 522 4 146
Sum formålskapital og gjeld 7 107 4 146
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 95,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.