Stiftelsen Åpne Dører

Åpne Dører er en tverrkirkelig, internasjonal misjonsorganisasjon med en omfattende verdensvid tjeneste.

Les mer

Visjonen er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Generelt har det vært en positiv utvikling i Stiftelsen Åpne Dørers virksomhet.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 680 750 647
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 42 484 34 153 29 925
Andre inntekter 799 1 974 1 049
Sum anskaffede midler 43 963 36 877 31 621
Kostnader innsamling av midler 2 027 1 809 1 408
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 37 481 31 834 27 093
Administrasjonskostnader 3 171 3 141 3 013
Finanskostnader 10 45 20
Sum forbrukte midler 42 689 36 829 31 534
Aktivitetsresultat 1 274 48 87
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 144 187 114
Omløpsmidler 8 272 6 409 6 993
Sum eiendeler 8 416 6 596 7 107
Formålskapital 3 017 1 723 1 585
Gjeld 5 399 4 873 5 522
Sum formålskapital og gjeld 8 416 6 596 7 107
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 95,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.