Stiftelsen Åpne Dører

Åpne Dører er en tverrkirkelig, internasjonal misjonsorganisasjon med en omfattende verdensvid tjeneste.

Les mer

Visjonen er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Generelt har det vært en positiv utvikling i Stiftelsen Åpne Dørers virksomhet.

Formål: Utdanning, Utvikling, Misjonering, Bibelutdeling, Arbeidstrening
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 933 680 750
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 46 471 42 484 34 153
Andre inntekter 714 799 1 974
Sum anskaffede midler 48 118 43 963 36 877
Kostnader innsamling av midler 3 010 2 027 1 809
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 41 256 37 481 31 834
Administrasjonskostnader 3 243 3 171 3 141
Finanskostnader 0 10 45
Sum forbrukte midler 47 509 42 689 36 829
Aktivitetsresultat 609 1 274 48
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 659 144 187
Omløpsmidler 6 883 8 272 6 409
Sum eiendeler 7 542 8 416 6 596
Formålskapital 3 625 3 017 1 723
Gjeld 3 917 5 399 4 873
Sum formålskapital og gjeld 7 542 8 416 6 596
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 93,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.