Stawisha Jamii

Stawisha Jamii hjelper barn i Kenya med utdanning. Med et særlig engasjement for jenters muligheter, håper Stawisha Jamii å gjøre livet bedre for de som trenger det mest.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 64
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 965
Andre inntekter 80
Sum anskaffede midler 1 109
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 016
Administrasjonskostnader 48
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 1 064
Aktivitetsresultat 45
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 89
Sum eiendeler 89
Formålskapital -411
Gjeld 500
Sum formålskapital og gjeld 89
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.