Stawisha Jamii

Stawisha Jamii hjelper barn i Kenya med utdanning. Med et særlig engasjement for jenters muligheter, håper Stawisha Jamii å gjøre livet bedre for de som trenger det mest.

Aktivitetsregnskap 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 37 500 64
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 693 965
Andre inntekter 51 80
Sum anskaffede midler 38 244 1 109
Kostnader innsamling av midler 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 41 0
Kostnader til organisasjonens formål 811 1 016
Administrasjonskostnader 30 48
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 882 1 064
Aktivitetsresultat 37 362 45
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 89
Sum eiendeler 21 89
Formålskapital -512 -411
Gjeld 533 500
Sum formålskapital og gjeld 21 89
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.