Star For Life Norge

SAMMEN VIRKELIGGJØR VI UNGDOMS DRØMMER

Vi kommer ikke særlig langt uten drømmer, eller faktisk å kunne gi drømmer en sjanse. Alt starter med en drøm, som kan skape ny utvikling og framtidstro. Star for Life er en uavhengig stiftelse som er engasjert ved 120 skoler i Sør-Afrika og Namibia. Over 450.000 elever har deltatt i programmene. Med vår unike metodikk og faglige tilnærming har vi siden 2005 jobbet innenfor eksisterende skolesystem med egne coacher, verktøy og programmer. Arbeidet drives derfor svært kostnadseffektivt.

Hovedmålet i arbeidet er å styrke ungdoms selvfølelse, inspirere dem til å våge og drømme og støtte dem i viljen for å skape positiv forandring over tid. En økt selvfølelse for å kunne ta gode livsvalg. Som igjen utvikler mennesker, miljøer og samfunn. Ute og hjemme.

Du kan støtte Star for Lifes arbeide på flere måter. Både som privatperson, familieforetak og som bedrift eller stiftelse. Kontakt daglig leder Jørgen Klafstad i Star for Life Norge for mer informasjon. Jorgen@startforlife.org – mobil +47 916 98342.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 12 000
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 25 000
Andre inntekter 175 908
Sum anskaffede midler 212 908
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 143 364
Administrasjonskostnader 4 872
Finanskostnader 1 709
Sum forbrukte midler 149 945
Aktivitetsresultat 62 963
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 213
Sum eiendeler 213
Formålskapital 163
Gjeld 50
Sum formålskapital og gjeld 213
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.