Sos-Barnebyer Norge Stiftelsen

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse.

Les mer

SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg. Dersom barn ikke kan bo i sin egen familie, sørger vi for et trygt familiemiljø i en fosterfamilie eller SOS-familie.  Vi jobber med nasjonale myndigheter for å sikre at barn får sine rettigheter oppfylt.

I samarbeid med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter skaper vi varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge. SOS-barnebyen i Bergen er forsterkede fosterhjem spesielt tilrettelagt for å kunne ta imot søskengrupper. 

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 14 384 23 977 22 575
Andre tilskudd 6 253 2 275 1 500
Innsamlede midler 542 778 551 527 539 583
Andre inntekter 60 31 757 28 680
Sum anskaffede midler 563 475 609 536 592 338
Kostnader innsamling av midler 98 966 93 979 104 527
Andre kostnader til anskaffelse av midler 82 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 489 087 479 779 489 871
Administrasjonskostnader 3 812 5 741 5 574
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 591 947 579 499 599 972
Aktivitetsresultat -28 472 30 037 -7 634
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 1 383 35 663 35 409
Omløpsmidler 468 180 368 722 294 265
Sum eiendeler 469 563 404 385 329 674
Formålskapital 437 207 231 522 306 323
Gjeld 31 779 172 862 23 351
Sum formålskapital og gjeld 468 986 404 384 329 674
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 81,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.