Skandinavisk Barnemisjon

Skandinavisk Barnemisjon er en felleskirkelig hjelpeorganisasjon som arbeider på Filippinene og i Ukraina. I tillegg støtter vi arbeid i Zambia og Moldova. Vår oppgave er å bringe håp til vanskeligstilte barn og familier og hjelpe dem til et liv i verdighet.

Les mer

Skandinavisk Barnemisjon har arbeidet i Norge i 25 år, har hovedkontor i Sverige, men er representert i hele Norden. Åpenhet Skandinavisk Barnemisjon vil opptre med en slik åpenhet at alle berørte parter, både nasjonalt og internasjonalt, føler seg trygge på at deres verdier forvaltes rett. Delaktighet Skandinavisk Barnemisjon vil at både givere og mottagere skal kjenne delaktighet i arbeidet. Skandinavisk Barnemisjon vil utvikle menneskers evner til å forandre egen og andres situasjon. Verdighet Skandinavisk Barnemisjons arbeid skal gjennomsyres av respekt for både givere og mottagere.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 332 1 366 1 503
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 332 1 366 1 503
Kostnader innsamling av midler 123 144 130
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 29
Kostnader til organisasjonens formål 1 094 1 183 1 274
Administrasjonskostnader 77 61 71
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 294 1 388 1 504
Aktivitetsresultat 38 -22 -1
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 452 414 438
Sum eiendeler 452 414 438
Formålskapital 452 414 438
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 452 414 438
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 90,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.