Skandinavisk Barnemisjon

Skandinavisk Barnemisjon er en felleskirkelig hjelpeorganisasjon som arbeider på Filippinene og i Ukraina. I tillegg støtter vi arbeid i Zambia og Moldova. Vår oppgave er å bringe håp til vanskeligstilte barn og familier og hjelpe dem til et liv i verdighet.

Les mer

Skandinavisk Barnemisjon har arbeidet i Norge i 25 år, har hovedkontor i Sverige, men er representert i hele Norden. Åpenhet Skandinavisk Barnemisjon vil opptre med en slik åpenhet at alle berørte parter, både nasjonalt og internasjonalt, føler seg trygge på at deres verdier forvaltes rett. Delaktighet Skandinavisk Barnemisjon vil at både givere og mottagere skal kjenne delaktighet i arbeidet. Skandinavisk Barnemisjon vil utvikle menneskers evner til å forandre egen og andres situasjon. Verdighet Skandinavisk Barnemisjons arbeid skal gjennomsyres av respekt for både givere og mottagere.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 594 1 332 1 366
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 594 1 332 1 366
Kostnader innsamling av midler 83 123 144
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 187 1 094 1 183
Administrasjonskostnader 61 77 61
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 331 1 294 1 388
Aktivitetsresultat 263 38 -22
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 715 452 414
Sum eiendeler 715 452 414
Formålskapital 715 452 414
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 715 452 414
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 94,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.