Sightsavers International Norge

Som en godkjent organisasjon av Innsamlingskontrollen, siden 2017, jobber Sightsavers strategisk for å bygge en donorbase som støtter formålet med stiftelsen «nordmenn skal kunne delta i og bidra til å fremme helse, men alltid med særskilt vekt på å fremme tiltak for å forebygge og kurere blindhet. remme utdannelse av personer med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant mennesker med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde, samt fremme likestilling av funksjonshemmede».

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 427 0
Andre tilskudd 1 619 545 1 812
Innsamlede midler 5 975 4 818 4 666
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 7 594 5 790 6 478
Kostnader innsamling av midler 1 460 916 1 492
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 4 482 3 933 3 499
Administrasjonskostnader 1 385 941 1 440
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 7 327 5 790 6 431
Aktivitetsresultat 267 0 47
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 565 1 890 2 093
Sum eiendeler 1 565 1 890 2 093
Formålskapital 1 106 838 837
Gjeld 459 1 052 2 093
Sum formålskapital og gjeld 1 565 1 890 2 930
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 75,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

I byggeprosjektet har Sightsavers Norge mottatt støtte fra foreldreorganisasjonen i Storbritannia for å kunne gjennomføre ulike innsamlingsaktiviteter, markedsføring i flere kanaler for å øke bevisstheten og gi service til nye og etablerte givere. Kostnadene for å etablere virksomheten har vært høyere enn inntekter, men år i år forbedrer vi våre ratio, og arbeider mot 65% av vår inntekt fra privatpersoner, vil gå direkte til formålet.

Virksomheten vil fortsatt få støtte fra Sightsavers i Storbritannia, og dette for å kunne vokse på det norske markedet. En lokal ansatt vil bli rekruttert i 2019 for å være ansvarlig for innsamling og markedsføring.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.