Sightsavers International Norge

Som en godkjent organisasjon av Innsamlingskontrollen, siden 2017, jobber Sightsavers strategisk for å bygge en donorbase som støtter formålet med stiftelsen «nordmenn skal kunne delta i og bidra til å fremme helse, men alltid med særskilt vekt på å fremme tiltak for å forebygge og kurere blindhet. remme utdannelse av personer med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant mennesker med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde, samt fremme likestilling av funksjonshemmede».

Formål: Helse, Funksjonshemmede, Syn, Blinde, Trakom, Elveblindhet, Blindhet
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 1 190 647 1 619
Innsamlede midler 7 805 7 959 5 975
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 8 995 8 606 7 594
Kostnader innsamling av midler 1 893 1 495 1 460
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 5 860 5 963 4 482
Administrasjonskostnader 1 240 1 131 1 385
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 993 8 589 7 327
Aktivitetsresultat 2 17 267
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 073 1 990 1 565
Sum eiendeler 2 073 1 990 1 565
Formålskapital 1 125 1 124 1 106
Gjeld 947 867 459
Sum formålskapital og gjeld 2 072 1 991 1 565
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 75,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

I byggeprosjektet har Sightsavers Norge mottatt støtte fra foreldreorganisasjonen i Storbritannia for å kunne gjennomføre ulike innsamlingsaktiviteter, markedsføring i flere kanaler for å øke bevisstheten og gi service til nye og etablerte givere. Kostnadene for å etablere virksomheten har vært høyere enn inntekter, men år i år forbedrer vi våre ratio, og arbeider mot 65% av vår inntekt fra privatpersoner, vil gå direkte til formålet.

Virksomheten vil fortsatt få støtte fra Sightsavers i Storbritannia, og dette for å kunne vokse på det norske markedet. En lokal ansatt vil bli rekruttert i 2019 for å være ansvarlig for innsamling og markedsføring.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.