Sightsavers International Norge

Som en godkjent organisasjon av Innsamlingskontrollen, siden 2017, jobber Sightsavers strategisk for å bygge en donorbase som støtter formålet med stiftelsen «nordmenn skal kunne delta i og bidra til å fremme helse, men alltid med særskilt vekt på å fremme tiltak for å forebygge og kurere blindhet. remme utdannelse av personer med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant mennesker med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde, samt fremme likestilling av funksjonshemmede».

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 427 0 0
Andre tilskudd 545 1 812 3 924
Innsamlede midler 4 818 4 666 2 837
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 5 790 6 478 6 761
Kostnader innsamling av midler 916 1 492 3 249
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 933 3 499 2 128
Administrasjonskostnader 941 1 440 1 353
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 5 790 6 431 6 730
Aktivitetsresultat 0 47 31
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 890 2 093 1 156
Sum eiendeler 1 890 2 093 1 156
Formålskapital 838 837 791
Gjeld 1 052 2 093 366
Sum formålskapital og gjeld 1 890 2 930 1 157
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 81,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

I byggeprosjektet har Sightsavers Norge mottatt støtte fra foreldreorganisasjonen i Storbritannia for å kunne gjennomføre ulike innsamlingsaktiviteter, markedsføring i flere kanaler for å øke bevisstheten og gi service til nye og etablerte givere. Kostnadene for å etablere virksomheten har vært høyere enn inntekter, men år i år forbedrer vi våre ratio, og arbeider mot 65% av vår inntekt fra privatpersoner, vil gå direkte til formålet.

Virksomheten vil fortsatt få støtte fra Sightsavers i Storbritannia, og dette for å kunne vokse på det norske markedet. En lokal ansatt vil bli rekruttert i 2019 for å være ansvarlig for innsamling og markedsføring.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.